Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Procedure erkenning

Om een seminarie te laten erkennen als zijnde permanente vorming voor onze leden zijn er 2 vereiste stappen.

1. Erkenning als opleidingsverstrekker

http://sem.bibf.be/SemAskReg.asp

Allereerst dient u erkend te zijn als opleidingsverstrekker. Deze erkenningsaanvraag dient slechts eenmalig te gebeuren en de erkenning is bijgevolg voor onbepaalde duur.
Na erkenning wordt er per email een login en paswoord verzonden naar het opgegeven emailadres.

We wijzen erop dat de naam van de vereniging achteraf niet meer gewijzigd kan worden. Wanneer uw organisatie een naamsverandering ondergaat, raden we u aan om een nieuwe aanvraag in te dienen.

De erkenning als opleidingsverstrekker kan niet gebeuren voor natuurlijke personen, enkel voor
beroepsverenigingen , erkende onderwijsinstellingen (Universiteiten, Hogescholen, Centra voor middenstandsopleidingen,…), Instituten, ordes, organisaties, professionele informatieverstrekkers, vennootschappen, VZW’s en andere ondernemingen met al dan niet een direct of indirect commercieel doel.

Met de ontvangen login en paswoord kan u zich vervolgens inloggen in onze seminariemodule om de erkenning van een seminarie aan te vragen.

2. Erkenning van seminaries

http://sem.bibf.be/SemLogin.asp

De voornaamste voorwaarden door het Instituut gesteld voor het erkennen van seminaries, hebben betrekking op de inhoud en de kwaliteit.

Het seminarie moet voldoen aan volgende kwaliteiten:

  • Het seminarie moet beroepsrelevant zijn, d.w.z. het moet een rechtstreeks verband hebben met de dagdagelijkse beroepspraktijk van de (stagiair) erkend boekhouder (-fiscalist)
  • Het mag niet om een louter commercieel seminarie gaan. Het moet met andere woorden een educatieve waarde bevatten.
  • Opleidingen die als inhoud de voorstelling van en het werken met een (boekhoud-)software hebben, worden nooit door het BIBF erkend.

De volledige norm van de Nationale Raad betreffende de permanente vorming van onze leden vindt u hier.

Hoe een seminarie laten erkennen?Men dient zich in te loggen in onze seminariemodule online (link zie hierboven).

De aanvraag dient minimaal 1 maand voorafgaand aan het seminarie te gebeuren.

Er dient per dag een erkenningsaanvraag te worden ingediend. Wanneer een opleiding verspreid is over verschillende dagen moet er dus voor elke dag een aparte aanvraag worden gedaan.
Enkel door de overheid
erkende onderwijsinstellingen hoeven geen aanvraag in te dienen voor opleidingen die meer dan 28 dagen bevatten.

Per dag kan maximaal acht uur worden erkend.

Let op: na afloop van het seminarie kan geen erkenningsnummer meer worden gegenereerd. Ga dus steeds voorafgaand na of u het erkenningsnummer voor een seminarie heeft ontvangen. Bij twijfel kan u ons steeds contacterenvia info@bibf.be .

Wijzigingen betreffende de spreker, datum, etc. kan u zelf aanpassen door zich in te loggen, te klikken op het pijltje naast ‘een aankondiging toevoegen’ en het seminarie in kwestie te selecteren. Vervolgens past u de benodigde velden aan en klikt u op ‘gegevens bewaren’.

Na afloop van een seminarie dient u een aanwezigheidsattest uit te reiken aan de aanwezige BIBF-leden. Dit aanwezigheidsattest moet het erkenningsnummer vermelden, evenals een aantal andere gegevens. Een model van aanwezigheidsattest kan hier gedownload worden.


Laatst gewijzigd op 26/01/2018 16:05:12
Navigatie
  • TERUG