Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2016

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld. Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2016.

Editie nr 435 | 28 november - 11 december 2016

 • Uw polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid: nieuwigheden voor 2017, door Valérie DE VIRON en Thierry ACKAERT
 • Aanvullende pensioenen, of hoe regel ik een extraatje voor de toekomst, door Anne-Thérèse DESFOSSES

  Editie nr 434 | 14 november - 27 november 2016

 • De (niet) aansprakelijkheid van een werknemer. Vrijgeleide voor onverantwoord gedrag ?, door Sara COCKX en Sébastien VAN DAMME
 • Nieuwe ronde fiscale (en sociale) regularisatie : what’s in it for me ?, door Alain CLAES
 • Business-seats en loges: aftrekbaarheid inzake btw en inkomstenbelastingen, door Stefan RUYSSCHAERT

  Editie nr 433 | 31 oktober - 13 november 2016

 • Fiscale medewerkingsplicht en het voorleggen van contracten en time sheets, door Michail PEREZ VAN GAEVEREN
 • Belastingontwijking versus belastingontduiking, door Olivier ROBIJNS
 • Nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, door Stijn GOEMINNE

  Editie nr 432 | 17 oktober - 30 oktober 2016

 • Notionele interestaftrek of investeringsaftrek ?, door Roel VAN HEMELEN
 • De verkoop van een verbouwd onroerend goed door een beroepsoprichter : is er sprake van een optie voor de toepassing van het btw-stelsel ?, door Stefan RUYSSCHAERT
 • Tax shelter voor startende vennoot-schappen: publicatie modelattest, door Wolters Kluwer

  Editie nr 431 | 3 oktober - 16 oktober 2016

 • De aftrek van kosten door vennootschappen na de cassatiearresten van juni 2015, door Felix VANDEN HEEDE
 • Waardering van een vennootschap bij uittreding of uitsluiting - Artistieke vrijheid ?, door Gwen BEVERS
 • Lagere interestvoet bij te late betaling van handelstransactie, door Wolters Kluwer

  Editie nr 430 | 19 september - 2 oktober 2016

 • Fiscale bepalingen in de programmawet van 1 juli 2016 en in vier wetten van 3 augustus 2016, door Felix VANDEN HEEDE
 • Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten : hoe beroepsinkomsten en roerende inkomsten opsplitsen ?, door Julie VAN THEMSCHE

  Editie nr 429 | 5 september - 18 september 2016

 • De fiscale aspecten van het erfpacht- en opstalrecht, door Olivier D'AOUT

  Editie nr 428 | 20 juni - 3 juli 2016

 • Teruggaaf van een te hoog bedrag aan wettelijk verschuldigde btw: verrijking zonder oorzaak ?, door Stefan RUYSSCHAERT
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid in fiscale aangelegenheden, door Olivier ROBIJNS

  Editie nr 427 | 6 juni - 19 juni 2016

 • Rechtspersonen die handelen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar worden btw-plichtig vanaf 1 juni 2016, door Pascal DAUW
 • Btw - verplichte vermeldingen op de facturen, door Yvon COLSON

  Editie nr 426 | 23 mei - 05 juni 2016

 • De aan kmo’s toegekende fiscale voordelen, door Anne-Thérèse DESFOSSES
 • Bijstand door accountants en advocaten op vennootschapsvergaderingen : toegang verboden ?, door Geert DE BUYZER
 • Btw - verkopen op afstand - intracommunautaire regeling, door Yvon COLSON

  Editie nr 425 | 9 mei - 22 mei 2016

 • Bewaarschriften versturen per e-mail ? Dat mag, zegt de fiscus, door Leo DE BROECK
 • Personenbelasting en woning : een ‘gelaagde’ fiscaliteit, door Inès TROISFONTAINE

  Editie nr 424 | 25 april - 8 mei 2016

 • Is het voor een bedrijfsleider interessant om een onroerend goed te verhuren aan zijn vennootschap ?, door Gil MEURISSE en Jérôme HAVET
 • Wanneer investeringsaftrek of degressieve afschrijvingen voor een verhuurde investering ?, door Felix VANDEN HEEDE
 • Een woordje meer over de boeten bij betalingsachterstand, door Marianne DICKSTEIN

  Editie nr 423 | 11 april - 24 april 2016

 • Btw en vzw’s, door Sandrina PROCEK
 • Nieuwe tarieven bij schenking van een onroerend goed in Wallonië en Brussel, door Rudi MATTHEUS

  Editie nr 422 | 28 maart - 10 april 2016

 • Onwettige uitoefening van boekhoudactiviteiten - de rechtspraak in 2015, door Sven ANDERSEN en Frank HAEMERS
 • Het sociaal statuut van de dagelijkse bestuurder van een vzw, door Sara COCKX en Sébastien VAN DAMM

  Editie nr 421 | 14 maart - 27 maart 2016

 • Opdrachtgevers opgelet : hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden uitgebreid, door Sara COCKX en Sébastien VAN DAMME
 • Enkele overwegingen over de levensverzekeringsovereenkomst in verband met de registratie- en successierechten, door Julie VAN THEMSCHE

  Editie nr 420 | 29 februari - 13 maart 2016

 • Het gemengd gebruik van een bedrijfsmiddel toegelicht, door Stefan RUYSSCHAERT

  Editie nr 419 | 15 - 28 februari 2016

 • De grootte van de vennootschap in een nieuw vennootschapsrechtelijk jasje, door Roel VAN HEMELEN
 • De taxshift & de verlaagde sociale lasten voor werkgevers en zelfstandigen, door Sara COCKX en Sébastien VAN DAMME
 • Het indienen van een verzoekschrift in fiscale zaken door de boekhouder, door Michail PEREZ VAN GAEVEREN

  Editie nr 418 | 1 februari - 14 februari 2016

 • Fiscale bepalingen in de taxshiftwet van 26 december 2015, door Felix VANDEN HEEDE
 • Faillissementsverzekering voor zelfstandigen wordt ‘overbruggingsrecht’, door Wolters Kluwer

  Editie nr 417 | 18 januari - 31 januari 2016

 • Btw : wat verandert er in 2016 ?, door Yvon COLSON
 • Sociale dumping binnen de Europese Unie : begrip, feiten en remedies, door Gaëlle JACQUEMART en Michel STRONGYLOS

  Editie nr 416 | 4 januari - 17 januari 2016

 • Editoriaal, door Mirjam VERMAUT
 • Slaagcriteria praktisch bekwaamheidsexamen BIBF gewijzigd, door Geert LENAERTS
 • Financiële bijstand bij overnamefinanciering, door Pascal CELEN en Christian ALLEMAND

 • Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:10:13