Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Checklist “Goede praktijken voor KMO’s”

We hebben het genoegen u te melden dat een Checklist “Goede praktijken voor KMO's”werd gepubliceerd door de Instituten (BIBF, IAB en IBR).

Dit document is een vertaling van de checklist Good Practice Checklist for Small Business van de International Federation of Accountants (IFAC) en meer in het bijzonder van haar SMP-Comité (Comité van kleine en middelgrote accountantskantoren en bedrijfsrevisorenkantoren), met een aantal noodzakelijke aanpassingen aan de Belgische context.

De vertaling – oorspronkelijk uitgevoerd door de leden van de Commissie SME/SMP van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren – werd aangepast door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, in samenwerking met het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten.

De Checklist wil de economische beroepsbeoefenaars een promotietool voor hun cliënten (KMO's) aanbieden, namelijk een lijst van belangrijke vragen die een ondernemer zich bij het beheer van zijn bedrijfsactiviteiten dient te stellen. In voorkomend geval kan de beroepsbeoefenaar voorstellen om de Checklist samen met zijn cliënt te overlopen en op te treden in verschillende fasen.

De Checklist bevat een reeks belangrijke vragen over financiële taken, beheerstaken inzake strategie en milieubeleid, regelgeving en persoonlijke zaken van de eigenaar van de onderneming.

We nodigen u uit om deze Checklist, die u hier kan vinden, te raadplegen en te gebruiken voor uw KMO-cliënten.


Laatst gewijzigd op 25/09/2015 13:00:06
Navigatie
  • TERUG