Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Omschakeling van statuut (intern/extern)

Overstap naar het tableau van de internen

Leden en stagiairs die enkel in dienstverband boekhoudkundige activiteiten uitoefenen kunnen schriftelijke een overstap aanvragen naar het tableau of de lijst van de internen.

Volgende documenten dienen aan het dossier te worden toegevoegd:

- De verklaring op eer

- Een bewijs of attest overmaken waaruit blijkt dat u als bediende tewerkgesteld bent en waaruit blijkt dat u activiteiten zoals omschreven in artikel 38 en 49 van de Wet van 22 april 1999 uitoefent

- Het bewijs van stopzetting van nace-code 69202 bij de BTW administratie overmaken

- Het bewijs van stopzetting van nace-code 69202 bij het ondernemingsloket overmaken

De inschrijving op het tableau van de internen betekent dat de titel mag worden gedragen en dat moet worden voldaan aan de voorwaarden om ingeschreven te zijn op het tableau (lidgeld betalen, permanente vorming volgen, …).

Overstap naar het tableau van de externen

Wanneer een lid of stagiair boekhoudkundige prestaties voor derden levert zowel in hoofd- als bijberoep dient deze te worden ingeschreven op het tableau of de lijst van stagiairs van de externe beroepsbeoefenaars. De overgang van tableau moet schriftelijk worden aangevraagd bij de bevoegde Uitvoerende Kamer. Bij het dossier dienen volgende documenten te worden gevoegd:

- Een attest verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid. U kan de collectieve polis van het BIBF onderschrijven. Voor meer details over de collectieve polis en voor het onderschrijven van deze polis: www.ITAAwillemot1841.be.

- Attest sociaal verzekeringsfonds waaruit blijkt dat u bent ingeschreven als zelfstandige in hoofd-of bijberoep

- Ondernemingsnummer (nace-code 69202 bij BTW administratie en bij ondernemingsloket)

! Bij de inschrijving in de KBO dient u uitdrukkelijk te verzoeken om ingeschreven te worden met de hoedanigheid van “niet-handelsonderneming naar privaat recht”.


Laatst gewijzigd op 12/03/2020 11:51:11
Navigatie
  • TERUG