Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Omschakeling van statuut

Overstap van de lijst van externe stagiairs naar de lijst van interne stagiairs

Stagiairs die enkel in dienstverband boekhoudkundige activiteiten uitoefenen kunnen schriftelijke een overstap aanvragen naar de lijst van de interne stagiairs.

Volgende documenten dienen aan het dossier te worden toegevoegd:

 • Aanvraagformulier
 • De verklaring op eer
 • Een bewijs of attest overmaken waaruit blijkt dat u als bediende tewerkgesteld bent en waaruit blijkt dat u activiteiten zoals omschreven in artikel 38 en 49 van de Wet van 22 april 1999 uitoefent (bv kopie arbeidsovereenkomst + recente loonfiche)
 • Takenpakket
 • Organigram

De externe stagiairs die in dit kader hun activiteit als zelfstandige volledig stopzetten dienen:

 • De inschrijving in de KBO en bij de BTW stop te zetten
 • De inschrijving bij de sociale kas stop te zetten

De externe stagiairs die in dit kader een activiteit, andere dan boekhouding, behouden als zelfstandige in bijberoep dienen:

 • De inschrijving bij de sociale kas desgevallend aan te passen
 • De inschrijving bij de BTW-administratie aanpassen = stopzetten Nace-code 69.202
 • De inschrijving in de KBO aan te passen = stopzetten Nace-code 69.202

U zal niet willen vergeten de stagemeester schriftelijk (brief, e-mail,….) in kennis te stellen van deze aanvraag tot wijziging van statuut. Gelieve dit bewijs over te maken.

De inschrijving op het tableau van de internen betekent dat de titel mag worden gedragen en dat moet worden voldaan aan de voorwaarden om ingeschreven te zijn op het tableau (lidgeld betalen, permanente vorming volgen, …).

Overstap van de lijst van interne stagiairs naar de lijst van externe stagiairs

Wanneer een stagiair als zelfstandige in hoofd- of bijberoepboekhoudkundige prestaties voor derden levert zowel in hoofd- als bijberoep dient deze te worden ingeschreven op de lijst van stagiairs van de externe stagiairs. De overgang naar deze lijst moet schriftelijk worden aangevraagd bij de bevoegde Uitvoerende Kamer. Bij het dossier dienen volgende documenten te worden gevoegd:

 • Aanvraagformulier
 • Verplichte verzekering beroepsaanprakelijkheid voor externe kandidaten (zelfstandigen) : collectieve polis (klik hier) of een verzekeraar naar keuze, zodat u verzekerd bent volgens de richtlijnen voorgeschreven door de Nationale Raad.
 • Attest sociaal verzekeringsfonds waaruit blijkt dat u bent ingeschreven als zelfstandige in hoofd-of bijberoep
 • Mededeling van het toegekende Ondernemingsnummer

! Bij de inschrijving in de KBO dient u uitdrukkelijk te verzoeken om ingeschreven te worden met de hoedanigheid van “niet-handelsonderneming naar privaat recht”.

U mag enkel de nace-code 69.202 gebruiken voor de registratie bij BTW administratie en ondernemingsloket)

U zal niet willen vergeten de stagemeester schriftelijk (brief, e-mail,….) in kennis te stellen van deze aanvraag tot wijziging van statuut. Gelieve dit bewijs over te maken.

OPGELET : Wij wijzen op het het feit dat de stagemeester van de externe stagiair ook steeds een externe beroepsbeoefenaar moet zijn (zie Voorwaarden stagemeester ). U zal dus desgevallend de lopende stageovereenkomst moeten ontbinden en een nieuwe stagemeester moeten voordragen.


Laatst gewijzigd op 01/04/2020 15:58:24