Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Verzekering Beroepsaansprakelijkheid

Artikel 50, §1, 1° van de Wet 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen bepaalt dat : "Om als boekhouder erkend te worden en te blijven, moet men zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verzekeren door een verzekeringsovereenkomst die goedgekeurd werd door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut". Wie onverzekerd is, begaat een deontologische fout (zie Reglement Plichtenleer) en kan - volgens de wet - bovendien geen erkend boekhouder(-fiscalist) blijven.

Op die manier worden zowel de belangen gediend van de leden van het Beroepsinstituut alsook deze van de personen die een beroep doen op hun diensten. Zij hebben immers de garantie dat hun boekhouder(-fiscalist) verzekerd is in geval van een professionele fout.

Artikel 14 van het Reglement van plichtenleer bepaalt dat de algemene basisvoorwaarden en de minimum waarborgen waaraan de verzekeringsovereenkomst moet voldoen door de Nationale Raad vastgesteld worden. De Raad heeft de minimum waarborgen opnieuw vastgesteld op 29 november 2002.

* Zie Extranet om Collectieve polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid te downloaden

* Wie contacteren bij Marsh in geval van schade Beroepsaansprakelijkheid en aanvullende verzekeringen?

* Het toetredingsformulier collectieve polis BA kan u hier downloaden (tekst collective polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid)


Laatst gewijzigd op 27/01/2020 14:34:03
Navigatie
  • TERUG