Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Wettelijk kader

Op basis van artikel 39 van de Wet van 11 januari 1993 - Anti-witwaswet – en artikel 30 van het anti-witwasreglement van januari 2011, heeft de Nationale Raad op haar vergadering van 27 februari 2015 beslist om een permanent autonoom orgaan op te richten onder de vorm van een commissie

voor de preventieve begeleiding en opvolging van de toepassing van de Anti-witwaswetgeving en de organisatie van de boekhoudkantoren.

Deze Commissie Anti- Witwas (CAW) zal o.a. overgaan tot een analyse van de risico’s waaraan de boekhouders blootgesteld worden en op basis hiervan voorstellen van gedragslijnen of richtlijnen doen aan de Nationale Raad.

De newsletter die u werd verzonden op 11 mei 2015 licht de rol van deze commissie nader toe.


Laatst gewijzigd op 18/05/2015 17:07:10
Navigatie
  • TERUG