Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2015

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2015.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.

Editie nr 415 | 30 november - 13 december 2015

 • De erkende boekhouder (-fiscalist) anno 2015, klaar voor de toekomst ?, door Stefanie DE BRUYCKERE
 • Het fundamentele verschil tussen beroepskosten en beroepsverliezen : enkele bedenkingen, door Roland ROSOUX
 • Belgisch boekhoudrecht afgestemd op Europese richtlijn over (geconsolideerde) jaarlijkse financiële overzichten, door Wolters Kluwer

  Editie nr 414 | 16 november - 29 november 2015

 • Waardering van accountants- en boekhoudkantoren, door Bertin POUSEELE
 • Overzichtsadvies CBN over leasing, door Stijn GOEMINNE

  Editie nr 413 | 02 november - 15 november 2015

 • Een persoonlijke borgstelling door de zaakvoerder voor zijn BVBA : een goed idee ?, door Marijke ROELANTS
 • Roerende inkomsten - Tarief roerende voorheffing op interestbetalingen : bent u nog mee ?, door Marc DE MUNTER
 • Boekhoudkundige verwerking van de bijzondere liquidatiereserve en de bijzondere aanslag op deze liquidatie-reserve, door Wolters Kluwer

  Editie nr 412 | 19 oktober - 01 november 2015

 • Circulaire over de nieuwe regels voor de aanslag geheime commissielonen, door Felix VANDEN HEEDE
 • Tussen flexibiliteit en illegaliteit : waar situeert zich de terbeschikkingstelling van personeel ?, door Gaëlle JACQUEMART en Michel STRONGYLOS

  Editie nr 411 | 05 oktober - 18 oktober 2015

 • Neemt u een activiteit over, denk dan aan alle certificaten, door Gwen BEVERS, Joost VAN RIEL et Wout DE COCK
 • Nieuwe tarieven bij schenking van een onroerend goed in Vlaanderen, door Rudi MATTHEUS
 • De programmawet van 10 augustus 2015 (3) - Investeringsaftrek voor digitale investeringen en andere maatregelen, door Felix VANDEN HEEDE

  Editie nr 410 | 21 september - 04 oktober 2015

 • Crowdfunding: alternatief of aanvulling op klassieke financiering ?, door Géraldine LANTIN
 • De programmawet van 10 augustus 2015 (2) - Maatregelen voor startende ondernemingen, door Felix VANDEN HEEDE

  Editie nr 409 | 07 september - 20 september 2015

 • De programmawet van 10 augustus 2015 (1) - De bijzondere liquidatiereserve, door Felix VANDEN HEEDE
 • Aandachtspunten en tips bij het opstellen van managementovereenkomsten, door Gwen BEVERS
 • Factuur wordt nog belangrijker dan vroeger, door Jurgen OPREEL


  Editie nr 408 | 22 juni – 5 juli 2015

 • BIBF heeft nieuw stagereglement voor stagiairs boekhouders
 • Onwettige uitoefening van boekhoudactiviteiten - de rechtspraak in 2014 - nieuw reglement van plichtenleer en melding van pseudo-boekhouders, door Sven ANDERSEN en Frank HAEMERS
 • Btw - aftrek horecakosten - beslissing E.T.124.247 van 13 maart 2015, door Yvon COLSON


  Editie nr 407 | 8-21 juni 2015

 • Onroerende verkoop onder opschortende voorwaarde : registratierechten en/of btw ?, door Sandrina PROCEK
 • Hurende en verhurende vennootschappen - Boekhoudkundige en fiscale aspecten van voordelen voor en vooruitbetalingen door de huurder, door Felix VANDEN HEEDE


  Editie nr 406 | 25 mei – 7 juni 2015

 • Help, er zit een controleur in de badkamer !, door Christophe LEMAIRE
 • Voorraden en bestellingen in uitvoering, door Bertin POUSEELE
 • Interne pensioenbeloften aangifte bij pensioendatabank tot 30 juni 2015!, door Thierry ACKAERT


  Editie nr 405 | 11 mei – 24 mei 2015
 • Het voordeel van alle aard auto en de btw, door Felix VANDEN HEEDE
 • Roerende inkomsten - Tarief roerende voorheffing op winstuitkeringen : bent u nog mee ?, door Marc DE MUNTER


  Editie nr 404 | 27 april – 10 mei 2015

 • CBN-advies over de liquidatiereserve, door Felix VANDEN HEEDE
 • Eén van de vuistregels voor het welslagen van de WCO : proactieve en vroegtijdige detectie van de «knipperlichten», door Jean-Marie CONTER en Véronique SIRJACOBS
 • Beurs Ondernemen 2015, door Gaëtan HANOT

  Editie nr 403 | 13-26 april 2015

 • Verwerping van steeds terugkerende verliezen i.v.m. een zelfstandig bijberoep , door Olivier DESCAMPS et Gil MEURISSE
 • De woonfiscaliteit in de drie gewesten : een overzicht, door Jef WELLENS

  Editie nr 402 | 30 maart – 12 april 2015

 • Boeken van nominale waarde van leningen : overgedragen interest inbegrepen of niet ? , door Bertin POUSEELE
 • Is de terugbetaling van het werkelijk bedrag van maaltijdkosten eigen aan de werkgever of vennootschap volledig aftrekbaar ? , door Felix VANDEN HEEDE

  Editie nr 401 | 16-29 maart 2015

 • Bezwaar tegen de eigen aangifte , door Kim BRONSELAER en Michail PEREZ VAN GAEVEREN
 • De motivering van het ontslag en het horen van de werknemer , door Géraldine MASSART en Michel STRONGYLOS

  Editie nr 400 | 2-15 maart 2015

 • Wat nu met de ontvangen vergoeding voor de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten ? , door Nathalie VAN DIEST en Peter VERSCHELDEN
 • Verworpen autokosten en het voordeel van alle aard , door Felix VANDEN HEEDE

  Editie nr 399 | 16 februari – 1 maart 2015

 • De aanleg en uitkering van een liquidatiereserve , door Felix VANDEN HEEDE
 • Voortzetting deficitaire activiteit : aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders ? , door Olivier ROBIJNS
 • Europa houdt ‘kunstmatige constructies’ buiten moeder-dochterrichtlijn , door Kluwer

  Editie nr 398 | 2-15 februari 2015

 • De nieuwe regels voor de aanslag geheime commissielonen , door Felix VANDEN HEEDE
 • De programmawet van 19 december 2014 , door Felix VANDEN HEEDE
 • Btw - bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar rechtspersoon : belastingplicht op 1 januari 2016 , door Yvon COLSON

  Editie nr 397 | 19 januari – 1 februari 2015

 • Hoe benadert de economische beroepsbeoefenaar in de praktijk een klant-onderneming in moeilijkheden ? , door Bert BEKAERT
 • Overdracht goodwill en gespreide meerwaardebelasting : een relatie op gespannen voet ? , door Marc DE MUNTER

  Editie nr 396 | 5-18 januari 2015

 • Einde vruchtgebruikconstructie tussen bedrijfsleider en vennootschap : wat met herstellings -en verfraaiingswerken ?, door Gil MEURISSE, Advocaat aan de Balie van Bergen
 • Gespreide taxatie meerwaarden : een overzicht, door Dries TORREELE, Senior Consultant Tax&Legal Vandelanotte
 • Advies CBN betreffende correcties op de goedgekeurde jaarrekening, door Prof. dr. STIJN GOEMINNE, Universiteit Gent, Faculteit Economie & Bedrijfskunde


 • Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:10:27