Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2014

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2014.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.

Editie nr 395 | 1-14 december 2014

 • Editoriaal, door Jean-Marie CONTER, Voorzitter BIBF
 • Retentierecht van de administratie: ambtenaren van de btw en van de directe belastingen voortaan op gelijke voet !, door Sandrina PROCEK, Advocatenkantoor The Legal Side
 • Uitsluiting degressieve afschrijvingen voor vaste activa waarvan gebruik aan derden is afgestaan ongrondwettig, door Kim BRONSELAER, Julie MOTTE, Advocaten Laga

  Editie nr 394 | 17-30 november 2014

 • Opeisbaarheid van btw : over een definitieve regeling gesproken !, door Jill VAN VAECK, Fiscaal juriste Wolters Kluwer
 • Btw – belasting van «zelf uitgevoerde » werken in onroerende staat – verhuurd gebouw, door Yvon COLSON, Externe medewerker BIBF
 • Partiële splitsing als alternatief voor de afzondering van een gebouw, door Gil MEURISSE, Advocaat aan de Balie van Bergen

  Editie nr 393 | 3-16 november 2014

 • Wanneer zijn meerwaarden op aandelen van een eigen vennootschap belastbaar ?, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • Btw – Traiteursdiensten – 6 %, 12 %, 21 %, door Yvon COLSON, Extern medewerker BIBF
 • Boetes, vermeerderingen en bijzondere aanslagen, door Olivier ROBIJNS, Advocaat aan de Balie van Luik, Specialist in vennootschapsrecht en fiscaal recht, Advocatenkantoor HERVE

  Editie nr 392 | 20 oktober – 2 november

 • Schijnzelfstandigheid : een overzicht van de actualiteit, door Gaëlle JACQUEMART en Michel STRONGYLOS, Elegis Advocaten
 • Provisies en vooruitbetalingen en de btw – Wanneer is de btw opeisbaar ? door Laurent RICHARD Erkend boekhouder-fiscalist BIBF

  Editie nr 391 | 6-19 oktober 2014

 • Het geregistreerde kassasysteem, door Pierre CULTIAUX Advocaat – Advocatenkantoor Herve
 • De economische waardering van vruchtgebruik op het vlak van de inkomstenbelastingen, door Gil MEURISSE Advocaat aan de Balie van Bergen

  Editie nr 390 | 22 september - 5 oktober 2014

 • Nieuwe berekening van de sociale bijdragen, door Jean-Marie CONTER, Voorzitter BIBF
 • Sociale schulden in het licht van de WCO-wet, door Bart HEYNICKX, Advocaat ALTIUS Advocaten
 • De Rulingcommissie over de afstand van bezoldigingen door bedrijfsleiders, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist

  Editie nr 389 | 8 september - 21 september 2014

 • Studiedag van 13 november 2014 : een niet te missen afspraak, door Gaëtan HANOT, Verantwoordelijke publicaties BIBF
 • Praktische aspecten van vereffening met het oog op de toekenning van een liquidatiebonus, doorChristian ALLEMAND, Accountant, Pascal CELEN, Bedrijfsrevisor
 • Recente rechtspraak over de aanslag geheime commissielonen, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist

  Editie nr 388 | 30 juni – 13 juli 2014

 • Academische zitting van 12 juni : de boekhouder-fiscalist en de uitdagingen voor de toekomst, door Gaëtan HANOT, Verantwoordelijke publicaties BIBF
 • Onwettige uitoefening van boekhoudactiviteiten – de rechtspraak in 2013 – nieuw reglement van plichtenleer en melding van pseudo-boekhouders

  Editie nr 387 | 9 juni - 22 juni 2014

 • De belasting van inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, door Julie VAN THEMSCHE, Advocate, Advocatenkantoor Herve
 • Fiscale transparantie, een begrip in voortdurende expansie, door Inès TROISFONTAINE, Advocaat bij de Balie van Luik, Advocatenkantoor HERVE
 • Provisie voor vakantiegeld

  Editie nr 386 | 26 mei - 8 juni 2014

 • Reflecties over een efficiënte anti-fraudepolitiek en een evenwichtige economie, door Jean-Marie CONTER, Voorzitter BIBF
 • Het permanent dossier : een verplichte maar praktische tool, door Jean-Marie CONTER, Voorzitter BIBF
 • Zijn de kosten van een privé gebruikt onroerend goed in een vennootschap aftrekbaar ?, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • In memoriam Carlos Six

  Editie nr 385 | 12-25 mei 2014

 • Draaiboek vrijwillige ontbinding en vereffening van vennootschappen, door Bertin POUSEELE, Bedrijfsrevisor
 • De vereenvoudigde vereffeningsprocedure in een notendop, door Bart VERMOESEN, en Peter VERSCHELDEN, Moore Stephens VERSCHELDEN

  Editie nr 384 | 28 april - 11 mei 2014

 • Tantièmes onder de loep, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • De opdrachtbrief: goede afspraken maken goede cliënten, door Jean-Marie CONTER, Erkend boekhouder-fiscalist – Voorzitter van het BIBF
 • (R)EVOLUTIE : de boekhouder-fiscalist als ondernemerscoach, door Gaëtan HANOT, Verantwoordelijke voor de publicaties – Redactiesecretaris van Pacioli

  Editie nr 383 |14-27 april 2014

 • Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor
 • Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen, door Denis-Emmanuel PHILIPPE, Lector aan de Universiteit van Luik (Tax Institute)11, Advocaat bij de Balie van Brussel en van Luxemburg
 • CBN adviseert over de verhoogde fiscale aftrek van bepaalde kosten, door Prof. dr. Stijn GOEMINNE, Faculteit Bedrijfskunde & Economie, Universiteit Gent

  Editie nr 382 | 31 maart-13 april 2014

 • Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt - Bart VERMOESEN en Steven BOONE, Moore Stephens Verschelden
 • Btw – De bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor tweedehandse goederen - Sandrina PROCEK, Advocatenkantoor Elegis


  Editie nr 381 | 17-30 maart 2014

 • Wijzigingen bescherming hoofdverblijfplaats zelfstandige en starters-BVBA - Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • Overheidsinstanties binnenkort verplicht hun facturen op vervaldag te betalen ? - Marianne DICKSTEIN, Advocaat


  Editie nr 380 | 3-16 maart 2014

 • De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag - Rodrigue CAPART en Géraldine MASSART, Advocaten aan de Balie van Luik - Elegis
 • Ven.B.-aangifte al vanaf aanslagjaar 2014 verplicht via Biztax

  Editie nr 379 | 17 februari - 2 maart 2014

 • De fiscale bepalingen in de eindejaarswetten van 2013 - Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • Voorraadbeheer en de taak van de cijferberoeper - Jean-Luc VAN CAMPENHOUT, Boekhouder-fiscalist, Vennoot Renval Fiduciaire en Muriel PIRET, Stagiair-boekhouder-fiscalist, Vennoot Renval Fiduciaire
 • Vlottere toegang tot financiering voor kmo’s - Annelies VAN ASCH
 • Fiscus publiceert richtlijnen voor het opstellen van fiches 281.50

  Editie nr 378 | 3-16 februari 2014

 • Nieuwe technologie ten dienste van het beroep - Gaëtan HANOT, Verantwoordelijke voor de publicaties van het BIBF en redactiesecretaris van Pacioli
 • 1 jaar e-invoice in de praktijk - Jill VAN VAECK, Fiscaal juriste Kluwer

  Editie nr 377 | 20 januari – 2 februari 2014

 • Boekhouders(-fiscalisten) krijgen nieuwe plichtenleer - Geert LENAERTS, Algemeen directeur BIBF
 • Het permanent dossier of klantendossier - Jean-Marie CONTER, Voorzitter BIBF
 • Uw polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid : Nieuwigheden voor 2014 - Valérie DE VIRON, Senior Client Advisor Marsh en Thierry ACKAERT, Senior Client Executive Marsh

  Editie nr 376 | 6 – 19 januari 2014

 • Forum for the Future - Gaëtan HANOT, Verantwoordelijke voor de publicaties van het BIBF en redactiesecretaris van Pacioli
 • De problematiek van de heropening van de handelsdebiteurenrekeningen - Stéphane MERCIER, Erkend boekhouder-fiscalist, Lid Stagecommissie BIBF
 • SEPA en IBAN – wat verandert er voor u en uw klanten op 1 februari 2014 ? - Sven REYNDERS

 • Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:10:37