Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2013
Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2013.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.

Editie nr 375 | 9 december - 22 december 2013

 • Woord van de Voorzitter, door Jean-Marie CONTER, Voorzitter
 • Het mechanisme van de voorafbetalingen van belastingen en de prognose dienaangaande, door Anne BILS, Docente, Wilfried NIESSEN, Professor en Director of HEC Liège, Executive School

  Editie nr 374 | 25 november - 8 december 2013

 • Interesten tussen een bedrijfsleider en zijn vennootschap, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • Aansprakelijkheid van bedrijfsleiders, kwijting en faillissement : een overzicht, door Olivier ROBIJNS, Advocaat aan de Balie van Luik, Specialist in het fiscaal recht, Advocatenkantoor HERVE

  Editie nr 373 | 11 november - 24 november 2013

 • De rentabiliteitsratio’s van een onderneming, door Anne BILS, Assistent-docent, Wilfried NIESSEN, Professor en Director of HEC Liège, Executive School
 • Bezoek van de fiscus : mag hij zomaar over de drempel ?, door Kim BRONSELAER – advocaat Laga, Tom DE CLERCK – advocaat Laga

  Editie nr 372 | 28 oktober - 10 november 2013

 • Bedrijfsvoertuigen en btw : vierde beslissing eindelijk gepubliceerd, door Sebastian KIRSCH, Senior VAT Manager – KPMG en Philippe GAMITO, Senior VAT Adviser – KPMG
 • Btw – vrijstellingsregeling – maximumomzet van 5 580 euro naar 25 000 euro, door Yvon COLSON
 • Standpunt van de Commissie omtrent interesten, royalty’s, tantièmes en dividenden, door Prof. dr. Stijn GOEMINNE, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

  Editie nr 371 | 14 oktober - 27 oktober 2013

 • Responsabilisering van de economische beroepsbeoefenaar voor ondernemingen in moeilijkheden, door Bert BEKAERT, Advocaat – Partner Everest advocaten
 • De nieuwe wet op de fiscale regularisatie toegelicht, door Stijn DE MEULENAER, Advocaat-vennoot Everest advocaten, Executive Professor, AMS en docent KHBO en Frédéric DELBAR, Advocaat Everest advocaten

  Editie nr 370 | 30 september – 13 oktober 2013

 • In memoriam Paul Ledent
 • Drie wetten met fiscale wijzigingen (1) – De wet van 17 juni 2013, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • Drie wetten met fiscale wijzigingen (2) – De programmawet van 28 juni 2013, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • Drie wetten met fiscale wijzigingen (3) – De wet van 30 juli 2013, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist

  Editie nr 369 | 16 september - 29 september 2013

 • Einde-loopbaanmaatregelen : een overzicht, door Gaëlle JACQUEMART en Michel STRONGYLOS, elegis
 • Vennootschappen die drie jaar geen jaarrekening neerleggen geschrapt in KBO

  Editie nr 368 | 2 september - 15 september 2013

 • De wijzigingen aan de roerende voorheffing in de programmawet van 28 juni 2013, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • Aanslag geheime commissielonen : nieuwe wettekst en nieuwe circulaire, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist

  Editie nr 366 | 24 juni - 07 juli 2013

 • De nieuwe circulaire over de antimisbruikbepaling in de registratie- en successierechten, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • Gedeeltelijke vrijstellingen ontslagvergoedingen, door Julie VAN THEMSCHE, Advocaat aan de Balie van Luik, Advocatenkantoor HERVE
 • Opheffing bankgeheim : nu ook verplichte kennisgeving bij vraag van buitenlandse fiscus

  Editie nr 365 | 10 juni - 23 juni 2013
 • Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte kapitaal en de draagwijdte van de aansprakelijkheid van de overdrager, door Pierre CULTIAUX, Advocatenkantoor Herve

  Editie nr 364 | 27 mei - 9 juni 2013
 • Wanneer kan een gemengde btwbelastingplichtige een verzoek indienen voor toepassing methode werkelijk gebruik ?, door Sebastian KIRSCH – Senior VAT Manager KPMG en Philippe GAMITO – VAT Adviser KPMG
 • Boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van grote verenigingen en stichtingen gewijzigd, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor

  Editie nr 363 | 13-26 mei 2013
 • Donderdag 13 juni 2013 : Het BIBF viert zijn twintigste verjaardag en geeft het woord aan de beroepsbeoefenaars !
 • Geldbeleggingen, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor
 • Gelijkstelling met een periode van zelfstandige activiteit : de ziekte- of invaliditeitsperiodes, door Daniel BINAMÉ, Marketing & Communication Manager, Partena

  Editie nr 362 | 29 april – 12 mei 2013
 • Onwettige uitoefening van boekhoudactiviteiten – de rechtspraak in 2012
 • Beurs Ondernemen door Gaëtan HANOT, Verantwoordelijke publicaties BIBF

  Editie nr 361 | 15-28 april 2013
 • Boekhoudkundige bediende kan nu ook lid van het BIBF worden, door Geert LENAERTS, Algemeen Directeur BIBF
 • Hoe waardeert u uw onderneming in tijden van crisis ? (Praktische gevallen), door Pascal CELEN Bedrijfsrevisor, Christian ALLEMAND Accountant, Belastingconsulent

  Editie nr 360 | 1-14 april 2013
 • Fiscale woonplaats : intern recht en overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belasting, door Christophe LEMAIRE, Substituut bij het Arbeidsauditoraat, Licentiaat fiscaal recht, Professor aan de CBCEC
 • CBN publiceert overzichtsadvies over immateriële vaste activa, door Prof. dr. Stijn GOEMINNE, Geassocieerde faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde, Hogeschool Gent

  Editie nr 359 | 18-31 maart 2013
 • Opdracht en belang van de jaarlijkse algemene vergadering, door Stéphane MERCIER, Erkend Boekhouder-Fiscalist, Lid Stagecommissie BIBF
 • Akten en stukken neerleggen en bekendmaken door vennootschappen en verenigingen, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor

  Editie nr 358 | 4-17 maart 2013
 • Woensdag 20 maart en donderdag 21 maart : allen naar Beurs «Ondernemen 2013» !
 • Het belang van de jaarafsluiting van de rekeningen, door Stéphane MERCIER, Erkend Boekhouder-Fiscalist Lid stagecommissie BIBF
 • Het kosteloos mandaat in een handelsvennootschap : welk sociaal statuut heeft de mandataris ?, door Gaëlle JACQUEMART en Michel STRONGYLOS, Elegis – Hannequart & Rasir
 • Interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties blijft 8% door

  Editie nr 357 | 18 februari – 3 maart 2013
 • Bijkomende informatie over de btw-aftrek voor gemengde bedrijfsmiddelen, door Michel CEULEMANS, Lid van de Stagecommissie
 • Una via : het einde van een tweesporenbeleid inzake fraudedossiers ? , door Tom DE CLERCK, Advocaat Laga

  Editie nr 356 | 4-17 februari 2013
 • De fiscale bepalingen in de programmawet van 27 december 2012, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • Btw – Nieuwe facturatieregels sinds 1 januari 2013, door Michel CEULEMANS, Lid van de Stagecommissie

  Editie nr 354 | 7-20 januari 2013
 • De regelmatigheid van de betaling van onderhoudsuitkeringen als voorwaarde voor de belastingaftrek, door Julie VAN THEMSCHE, Advocaat aan de Balie van Luik, Advocatenkantoor HERVE
 • Gelijkstelling met een periode van zelfstandige activiteit : de studieperiodes, door Daniel BINAMÉ, Marketing & Communication Manager, Partena
 • Een terugblik op het Forum for the Future, door Gaëtan HANOT, Redactiesecretaris Pacioli

 • Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:07:09