Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Praktisch bekwaamheidsexamen niet afgelegd

Wanneer de stage de maximumduur voorzien in artikel 51 van de Wet van 22 april 1999 heeft bereikt zonder dat een praktisch bekwaamheidsexamen werd afgelegd, wordt het dossier automatisch overgemaakt aan de bevoegde Uitvoerende Kamer. De stagiair wordt opgeroepen voor een zitting.

Artikel 6 van het K.B. van 27 september 2015 bepaalt dat bij gebreke aan aanvraag tot inschrijving voor de schriftelijke proef binnen de wettelijke stagetermijn wordt de stagiair van de lijst van stagiairs weggelaten.

Een nieuw stagedossier kan ingediend worden. Voor meer informatie hierover, klik hier.


Laatst gewijzigd op 28/09/2017 16:11:50