Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Na het praktisch bekwaamheidsexamen

Slagen voor het praktisch bekwaamheidsexamen

De kandidaten die op de mondelinge proef de vereiste punten behaald hebben zijn geslaagd en worden geacht hun aanvraag tot inschrijving op het tableau te hebben gedaan.

Het dossier wordt overgemaakt aan de bevoegde Uitvoerende Kamer die overgaat tot de inschrijving op het tableau van titularissen van het beroep.

Enkel de stagiairs die slaagden in hun praktisch bekwaamheidsexamen worden ingeschreven op het tableau van de beroepsbeoefenaars.

Niet geslaagd voor de schriftelijke proef

De stagiair die niet geslaagd is voor de schriftelijke proef en van wie de stage de wettelijke (art. 51 Wet van 22 april 1999) termijn nog niet heeft overschreden, kan zich inschrijven voor een volgende schriftelijke proef. De aanvraag moet echter wel binnen de wettelijke termijn van de stage gebeuren en dit ook al is de schriftelijke proef op een latere datum.

Het dossier van de stagiair die niet geslaagd is voor de schriftelijke proef en van wie de stage de wettelijke maximumduur (art. 51 Wet van 22 april 1999) heeft overschreden wordt automatisch overgemaakt aan de bevoegde Uitvoerende Kamer. De stagiair wordt opgeroepen voor een zitting.

Een nieuw stagedossier kan ingediend worden. Voor meer informatie hierover, klik hier.

Niet geslaagd voor de mondelinge proef

De stagiair die niet geslaagd is voor de mondelinge proef en van wie de stage de wettelijke (art. 51 Wet van 22 april 1999) termijn nog niet heeft overschreden, kan zich inschrijven voor een volgende mondelinge proef en dit zonder opnieuw een schriftelijk examen te moeten afleggen.

Het dossier van de stagiair die niet geslaagd is voor de mondelinge proef en van wie de stage de wettelijke maximumduur (art. 51 Wet van 22 april 1999) heeft overschreden wordt automatisch overgemaakt aan de bevoegde Uitvoerende Kamer. De stagiair wordt opgeroepen voor een zitting.

Een nieuw stagedossier kan ingediend worden. Voor meer informatie hierover, klik hier.


Laatst gewijzigd op 11/12/2017 16:13:33