Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Factureringsregels

In Circulaire AFZ nr. 02/2013 dd 23/01/2013 (AFZ/2011-0272) publiceert de Administratie van Fiscale Zaken een eerste commentaar van de wet van 17 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de nieuwe factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010

- Bijlage 1 : Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde van 17 december 2012

- Bijlage 2 : Koninklijk besluit van 19 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

- Bijlage 3 : Geconsolideerde versie van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 1


Laatst gewijzigd op 08/02/2013 10:35:55