Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Anti-witwaswetgeving : verplicht in te vullen vragenlijst door alle BIBF leden !!

Zoals reeds gemeld in Pacioli 328 werden de Instituten door de wetgever niet alleen belast met het opstellen van een Reglement inzake de bestrijding van het witwassen van geld doch ook met een controle op de wijze waarop de leden van het BIBF de wet en het reglement in het kantoor toepassen.

In dit kader werd een systeem uitgewerkt dat de leden van het BIBF toelaat om op eenvoudige wijze verslag te doen over de wijze waarop de wet en het reglement worden toegepast binnen hun kantoor.

Dit zal gebeuren aan de hand van een vragenlijst. U vindt deze vragenlijst via het extranet in de rubriek “Eforms”. Klik op vragenlijst om te starten en vergeet aan het einde niet af te sluiten.

Elke erkende boekhouder(-fiscalist) dient deze lijst verplicht in te vullen en dit uiterlijk voor 30 juni 2013. Deze verplichting is op elk lid individueel van toepassing. Dus de leden die aan een kantoor verbonden zijn dienen elk individueel de vragenlijst te beantwoorden.

De stagiairs boekhouders(-fiscalisten) moeten deze vragenlijst niet invullen.

Voor aanvullende informatie over deze vragen verwijzen wij naar het reglement, de toelichtingsnota en de handleiding interne procedure die u op onze website kan vinden.
Laatst gewijzigd op 04/03/2014 14:54:59