Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Hoe een zoekertje plaatsen?
Wie kan een zoekertje plaatsen

  1. kandidaat stagiairs die een stagemeester zoeken en die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen.
  2. kandidaat stagemeesters die aan de voorwaarden voldoen
  3. Ondernemingen of leden die een samenwerking op zelfstandige basis wensen aan te gaan
  4. Ondernemingen of leden op zoek naar een overnemer voor hun boekhoudkantoor of die zelf een kantoor wensen over te nemen
  5. Al wie op zoek is naar het invullen van een vacature voor een boekhoudfunctie in dienstverband binnen een boekhoudkantoor, onderneming of instelling.

Wat kost het?

Zoekertjes voor stageovereenkomsten (categorie 1 en 2) zijn altijd gratis.

Zoekertjes voor “samenwerking” (categorie 3). ’, ‘overname’ (categorie 4) en ‘vacature’ (categorie 5) zijn tevens gratis voor ITAA leden en stagiairs.

Voor niet ITAA-leden of stagiaires wordt een administratieve kost aangerekend van 250 € per zoekertje (cat. 3,4 en 5) per periode van 2 maanden.

U wordt vriendelijk verzocht het verschuldigde bedrag aan administratiekosten voorafgaandelijk te storten op rekeningnummer BE 88 0682 1707 7741 met vermelding van "ZOEKERTJE + CATEGORIE 3,4 of 5 (naargelang) + de naam van uw onderneming". Van zodra wij deze kosten ontvangen, wordt uw zoekertje online geplaatst.

Hoe een aankondiging plaatsen?

A. Vervolledig het formulier:


B. Betaal de eventuele administratieve kosten (zie hierboven).

C. Voor vacatures: zend uw aankondiging met functieomschrijving in Word naar het ITAA.

D. Aandachtspunten :
- Alle zoekertjes worden na twee maanden verwijderd.
- De inhoud van elk zoekertje valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van het ITAA.
- Gelieve voor elk zoekertje uw volledige contactgegevens te vermelden.
- De publicatie is gratis voor ITAA leden die een medewerker wensen aan te werven in hun erkend boekhoudkantoor , niet voor de bedrijven waarvoor zij werken als zelfstandige of als bediende

Hoe een aankondiging verlengen of verwijderen?

A. Vervolledig het formulier

B. Betaal de eventuele verlengingskosten : (voor niet ITAA-leden 250 € per zoekertje per periode van 2 maanden, zie hierboven)


Laatst gewijzigd op 12/06/2020 13:03:18