Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Praktisch bekwaamheidsexamen

Hoe verloopt het praktisch bekwaamheidsexamen ?

De stagiair die minstens 1 jaar stage heeft gelopen alsook heeft deelgenomen aan de verplichte seminaries, kan zich inschrijven voor het praktisch bekwaamheidsexamen. Dit examen bestaat uit een schriftelijke en mondelinge proef.

Voorstelling van de te kennen leerstof voor het praktisch bekwaamheidsexamen

De schriftelijke proef

heeft betrekking op :

  • boekhouding en jaarrekening
  • directe en indirecte belastingen
  • vennootschaps- en sociaal recht
  • de deontologie

Teneinde toegelaten te worden tot het mondeling deel voor de titel van erkende boekhouder-fiscalist moet de stagiair minstens :

  • 60 % in totaal, 60 % op de boekhoudkundige vakken, 60 % op deontologie, 50 % op de fiscale vakken en recht samen om de beroepstitel van erkend boekhouder te bekomen.

  • Om de beroepstitel van erkend boekhouder-fiscalist te bekomen, dient de stagiair tevens 60 % op de fiscale vakken te behalen.

De mondelinge proef :

De mondelinge proef omvat de bespreking van de schriftelijke proef en een ondervraging over de beroepspraktijk en/of de materies van het examen.

De stagiairs die op de mondelinge proef ten minste zestig procent van de punten behaald hebben, zijn geslaagd voor de beroepstitel van erkend boekhouder.

De stagiairs die bovendien ten minste zestig procent van de punten hebben behaald op de laatste mondelinge proef voor de fiscale materies zijn geslaagd voor de beroepstitel van erkend boekhouder-fiscalist.


Laatst gewijzigd op 11/04/2018 14:24:04
Navigatie
  • TERUG