Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Kenmerken van de stage

Doel :

De stage heeft tot doel de stagiair boekhouder-fiscalist voor te bereiden op de inschrijving op het tableau van de titularissen van het beroep via een intensieve vorming op het vlak van de beroepspraktijk en op het vlak van de plichtenleer.

Duur :

De stage omvat minstens 200 dagen (1000 uren) beroepspraktijk en dit in een periode van minstens 12 maanden en ten hoogste 36 maanden. De stagiair die het beroep uitoefent in bijberoep, zal voldoende tijd moeten vrijmaken om deze verplichting na te komen.

Stagemeester :

De kandidaat stagemeester moet ofwel erkend boekhouder(- fiscalist) zijn, ofwel (extern) accountant ofwel bedrijfsrevisor. De stagemeester zal de werkzaamheden van de stagiair opvolgen en zal hem/ haar de knepen van het vak bijbrengen.

Modaliteiten :

Gedurende de stage kan de stagiair alle werkzaamheden van de erkende boekhouder-fiscalist, zoals omschreven in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999, uitvoeren. De stagiair kan zowel werken aan de dossiers van de stagemeester als voor eigen cliënteel (wanneer hij/zij de stage op zelfstandige basis doet). De kostprijs van de stage is bescheiden en beperkt tot de dossierkosten bij de inschrijving en een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de stage (seminaries,
publicaties, …).

Bijzondere verplichtingen :

De stagiair moet gedurende de stage een elektronisch stageverslag bijhouden van de uitgevoerde werkzaamheden. De stagiair zal elk jaar een aantal uren bijscholing moeten volgen, onder andere de 5 seminaries die het Instituut speciaal voor de stagiairs organiseert. Deze stageseminaries hebben een dubbel doel: enerzijds bijdragen tot de vorming van de stagiair en anderzijds voorbereiden op het praktisch bekwaamheidsexamen.


Laatst gewijzigd op 30/09/2013 12:58:09
Navigatie
  • TERUG