Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Hoe kan men stagiair worden ?

Om stagiair boekhouder-fiscalist te worden dient men aan volgende voorwaarden te voldoen :

  • In het bezit zijn van een erkend diploma (minstens graduaat / bachelor / ondernemersopleiding).
  • Aangesloten zijn bij een sociale kas voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep of het beroep in dienstverband uitoefenen;
  • Een stageovereenkomst afsluiten met een stagemeester;
  • Tijdig een volledig dossier indienen;
  • De dossierkosten betalen.

Na onderzoek van het volledig dossier wordt de kandidaat door het BIBF (via de bevoegde Uitvoerende Kamer) ingeschreven op de lijst van de stagiairs.

Het is belangrijk te noteren dat er geen ingangsexamen is bij het BIBF en dat de stageaanvraag op eender welk ogenblik van het jaar kan worden ingediend.


Laatst gewijzigd op 30/09/2013 12:54:58
Navigatie
  • TERUG