Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Het beroep

Wat is een erkende boekhouder-fiscalist ?

De erkende boekhouder-fiscalist is de bevoorrechte raadgever van de zelfstandige ondernemers, de vrije beroepsbeoefenaars en de KMO’s.

Naast de zelfstandige boekhouders(-fiscalisten), lid van het BIBF, telt het Instituut ook nog leden die hun beroep in dienstverband uitoefenen. Zij mogen enkel boekhoudkundige taken uitvoeren voor hun werkgever.

De beroepsactiviteiten zijn zeer divers: boekhouden, fiscaliteit, advies op het gebied van vennootschaps- en sociaal recht, bijstand bij de oprichting van een onderneming en begeleiding bij het beheer van ondernemingen. In België mogen enkel de personen die over een erkenning beschikken het beroep van boekhouder-fiscalist als zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, uitoefenen.

De wetgever heeft het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) de opdracht gegeven in te staan voor deze erkenning.

Om op het tableau van de titularissen van het beroep te worden opgenomen moet men o.a. beschikken over een erkend diploma, een stage doorlopen en slagen in het door het BIBF georganiseerde praktisch bekwaamheidsexamen.

Als boekhouder-fiscalist moet men verder de deontologie van het beroep respecteren, jaarlijks een aantal uren besteden aan permanente vorming en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschrijven.

Een beroep met veel contacten ! : Erkend boekhouder-fiscalist worden is toegang krijgen tot een beroep met een veelvoud aan menselijke en professionele contacten. In de eerste plaats zijn er natuurlijk de contacten met de cliënten. Daarnaast werkt de erkende boekhouder-fiscalist regelmatig samen met andere vrije beroepen (zoals notarissen, bedrijfsrevisoren, advocaten, …) en met de financiële- en verzekeringswereld. Door de aard van de werkzaamheden zal de erkende boekhouder-fiscalist regelmatig contact hebben met lokale, regionale en federale administraties.


Laatst gewijzigd op 28/08/2013 10:32:13
Navigatie
  • TERUG