Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Erelonen

Hoe wordt het ereloon bepaald ?

In ons land bestaan er geen officiële tarieven voor het beroep van boekhouder-fiscalist. Er is slechts één vereiste: de aangerekende erelonen en kosten moeten een weerspiegeling zijn van de complexiteit en de omvang van de opdracht, de bijzondere kwalificaties van de beroepsbeoefenaar en de algemene kosten van zijn/haar bedrijvigheid. In de opdrachtbrief kan u met uw boekhouder-fiscalist BIBF concrete afspraken maken omtrent het ereloon.

De opdrachtbrief, wat is dat ? : Het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders
en Fiscalisten beveelt de beroepsbeoefenaar en zijn/haar cliënt aan om vóór de start van hun
samenwerking een “opdrachtbrief” op te stellen. Deze moet minstens de wederzijdse rechten
en plichten van de twee partijen bepalen, de afspraken over het ereloon vastleggen, alsook de
te respecteren termijnen. U kan een model van deze opdrachtbrief vinden via deze link

De boekhouding, een wettelijk monopolie ? : Absoluut. Het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten herinnert de ondernemingen en particulieren aan het feit dat niemand als zelfstandige boekhoudkundige
opdrachten mag uitvoeren voor rekening van derden als deze daartoe niet erkend is. Het is dus van groot belang steeds na te gaan of de boekhouder-fiscalist waarop u een beroep doet of wenst te doen wel erkend is door het BIBF. Hiervoor raadpleegt u de lijst van de erkende leden


Laatst gewijzigd op 12/02/2013 08:36:35