Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Deontologische regels

De deontologische regels van het beroep steunen op verschillende pijlers :

Onafhankelijkheid en eerlijkheid

De boekhouder-fiscalist moet het beroep uitoefenen in alle onafhankelijkheid en met waardigheid, bekwaamheid en eerlijkheid.

Professionele aansprakelijkheid

De boekhouder-fiscalist is verplicht zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren door een verzekeringsovereenkomst.

Beroepsgeheim en discretieplicht

De boekhouder-fiscalist, alsook de medewerkers waarop deze beroep doet, verbinden er zich toe om bij de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten het beroepsgeheim te respecteren.

Permanente vorming

De boekhouder-fiscalist zal jaarlijks een voldoende aantal uren besteden aan beroepsmatige bijscholing.

Toezicht op de deontologische regels : het BIBF heeft van de wetgever de opdracht gekregen de deontologische regels uit te werken en toe te zien op een correcte toepassing ervan. Indien u meent dat uw boekhouder(-fiscalist) deze regels niet correct toepast of u heeft een vraag omtrent deze regels, dan kan u steeds contact nemen met het BIBF.


Laatst gewijzigd op 18/10/2018 16:50:56