Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
>> Het Instituut

Het BIBF - Waarover gaat het ?

Het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) is een publiekrechtelijke instelling.

Opgericht bij KB van 19 mei 1992 dat werd vervangen door de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De wetgever wilde destijds het beroep van boekhouder (-fiscalist) structureren en organiseren met het oog op meer transparantie en een grotere zichtbaarheid en dit zowel op nationaal als op Europees en internationaal vlak.

De zetel van het Instituut en alle organen waaruit het is samengesteld is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De opdrachten van het BIBF

De officiële opdracht van het Instituut bestaat erin het tableau van de beroepsbeoefenaars, erkende boekhouders(-fiscalisten) en de lijst van de stagiairs boekhouders(-fiscalisten) bij te houden. Dezen (natuurlijke personen en rechtspersonen) zijn bij Wet gemachtigd om als zelfstandige beroepsbeoefenaars boekhouddiensten voor rekening van derden te verrichten. Het Instituut heeft ook als opdracht toe te zien op de opleiding en de permanente organisatie van een korps van specialisten te verzekeren.

Het Instituut ziet er ook op toe dat de deontologische regels worden nageleefd en staat eveneens in voor de organisatie van de stage, die leidt tot de wettelijke erkenning als erkend boekhouder(-fiscalist).


Laatst gewijzigd op 29/01/2013 17:42:50