Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Vragenlijst

Zoals reeds gemeld in Pacioli 328 werden de Instituten door de wetgever niet alleen belast met het opstellen van een Reglement inzake de bestrijding van het witwassen van geld doch ook met een controle op de wijze waarop de leden van het BIBF de wet en het reglement in het kantoor toepassen.

In dit kader werd een systeem uitgewerkt dat de leden van het BIBF toelaat om op eenvoudige wijze verslag te doen over de wijze waarop de wet en het reglement worden toegepast binnen hun kantoor.

Dit zal gebeuren aan de hand van een vragenlijst. U vindt hier een model van deze vragenlijst.
Vanaf 01 januari 2013 tot 30 juni 2013 zal u deze kunnen invullen via een afzonderlijke toepassing op het Extranet van het BIBF.

Voor aanvullende informatie over deze vragen verwijzen wij naar het reglement, de toelichtingsnota en de handleiding interne procedure die u op onze website kan vinden.

Indien U daarnaast nog aanvullende vragen of suggesties zou hebben, kan U deze per mail richten aan het BIBF via info@bibf.be

Laatst gewijzigd op 09/08/2013 10:46:20