Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Wie contacteren bij Marsh ?

Wat dient de erkende boekhouder (-fiscalist) te doen in geval van schade?

De boekhouder (-fiscalist) moet de verzekeraar of de makelaar zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is, verwittigen, bij voorkeur binnen een termijn van 8 dagen vanaf het moment dat hij/zij kennis heeft van de aanspraak aan hem/haar gericht.

Bemerking: Het Beroepsinstituut komt op geen enkele wijze tussen inzake de aanvullende facultatieve (vrijwillige) verzekeringen.

Wie bij Marsh contacteren voor de verschillende verzekeringen (oktober 2017) ?
Globaal overzicht hier downloaden

NV MARSH (CBFA n° 14.192)
Hermann-Debrouxlaan 2
1160 BRUSSEL
www.marsh.be


Laatst gewijzigd op 16/10/2017 11:53:53