Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2012
Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2012.

Er is eveneens mogelijkheid om zich te abonneren. Vul hiervoor volgend bestelformulier in en volg de instructies vermeld op het formulier.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.

Editie nr 353 | 10 december - 23 december 2012

 • Editoriaal , door Jean-Marie CONTER, Voorzitter
 • Reporting, door Jean-Luc VAN CAMPENHOUT, Erkend boekhouder-fiscalist, Lid van de Nationale Raad
 • Verplichting aansluiting aan het sociaal statuut van de zelfstandigen : schrapping van de regel van 90 dagen, door Daniel BINAME, Marketing & Communication Manager, Partena


  Editie nr 352 | 26 november - 9 december 2012

 • De overeenstemming van het stelsel van definitief belaste inkomsten met de Moeder-Dochterrichtlijn : een stand van zaken, door Bert STRIJCKERS
 • De boekhoudkundige verwerking van derdenrekeningen, door Michel VANDER LINDEN
 • De pensioenhervorming voor de zelfstandigen : nieuwe voorwaarden voor vervroegd pensioen, door Daniel BINAME, Marketing & Communication Manager, Partena

  Editie nr 351 | 12 november - 25 november 2012
 • Kan arbeidsongeschiktheid een geval van overmacht vormen ?, door Gaëlle JACQUEMART en Michel STRONGYLOS, Elegis, Hannequart & Rasir
 • Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen, door Michel VANDER LINDE, Erebedrijfsrevisor

  Editie nr 350 | 29 oktober - 11 november 2012
 • De onderzoeksbevoegdheden van de btw-administratie in het kader van de controle op de belastingtoestand van een belastingplichtige, door Julie VAN THEMSCHE, Advocate aan de Balie van Luik, Advocatenkantoor HERVE
 • De principes van behoorlijk bestuur, door Pierre-François COPPENS, Belastingconsulent, Jurist
 • Relatiegeschenken van geringe waarde, door Pierre-François COPPENS, Belastingconsulent, Jurist
 • Lichting van de optie van een leasing en voordeel in natura, door Pierre-François COPPENS, Belastingconsulent, Jurist

  Editie nr 349 | 15 oktober - 28 oktober 2012
 • Wat betekent de vernieuwde antimisbruikbepaling voor uw praktijk ?, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist

  Editie nr 348 | 1oktober - 14 oktober 2012
 • Flash
 • Een tweede addendum bij de circulaire over de aanslag geheime commissielonen, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • Verhuur van een patiëntenbestand aan een artsenvennootschap : wanneer het Hof van Cassatie de administratie een nieuw (twijfelachtig) wapen verschaft, door Pierre-François COPPENS, Belastingconsulent IAB, Opleider aan de FUCaM en aan de Chambre Belge des Comptables
 • Btw – autovoertuig – belasting (door)verkoop en aftrek door de koper, door Yvon COLSON, Externe medewerker van het BIBF

  Editie nr 347 | 17 september - 30 september 2012
 • Nieuwe antimisbruikbepaling : welke bevoegdheden heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen nog ?, door Ariane BROHEZ, Advocaat, Loyens & Loeff
 • De vereffeningsprocedure van vennootschappen opgesmukt, door Paul SOENS, Benoit SPITAELS, Advocaten VWEW Advocaten

  Editie nr 346 | 3 september - 16 september 2012
 • De fiscale bepalingen in de programmawet van 22 juni 2012 , door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist
 • Intracommunautaire leveringen van voertuigen naar Luxemburg – bewijs van het vervoer – btw, door Adrien ABSIL, Advocaat aan de Balie van Luik– Plaatsvervangend rechter, Docent Handelsrecht, Jurylid BIBF
 • Gemeenschappelijke Raad BIBF – IAB

  Editie nr 345 | 20 augustus - 2 september 2012
 • De managementvennootschap in 2012, door Olivier ROBIJNS, Advocaat aan de Balie van Luik, Specialist in het fiscaal recht, Advocatenkantoor HERVE
 • Hoe zuivert u een rekening-courant aan ?, door Pierre-François COPPENS, Belastingconsulent, Jurist
 • De onderzoekstermijnen waarover de administratie van de directe belastingen beschikt, door Luc HERVE, Advocaat aan de Balie van Luik (Advocatenkantoor Herve), Lector aan de Universiteit van Luik (Tax Institute), Professor aan de CBCEC van Luik en aan het EPHEC.

  Editie nr 344 | 25 juni - 8 juli 2012
 • Academische zitting en voorstelling van het jaarverslag, door Gaëtan HANOT, Verantwoordelijke publicaties BIBF, Redactiesecretaris Pacioli
 • Voordelen alle aard bedrijfswagens – FAQ, door Tom DE CLERCK, Dauginet Advocaten

  Editie nr 343 | 11 juni - 24 juni 2012
 • Overmacht als grond van ontvankelijkheid voor laattijdige beroepen, door Christophe LEMAIRE, Substituut bij het Arbeidsauditoraat, Licentiaat in het fiscaal recht, Professor aan de CBCEC
 • Fusie door overname algemeenheid van goederen / bedrijfsafdeling, door Sebastian KIRSCH, Senior VAT Manager, KPMG Tax Advisers en Philippe GAMITO, VAT Adviser, KPMG Tax Advisers
 • Aangifteformulieren voor vennootschappen en verenigingen in Staatsblad

  Editie nr 342 | 28 mei - 10 juni 2012
 • De erkende boekhouder(-fiscalist) geconfronteerd met een tuchtprocedure – praktische aspecten, door Sven ANDERSEN, Plaatsvervangend secretaris van de Franstalige Uitvoerende Kamer
 • Omzetting door de fiscus van roerende inkomsten in beroepsinkomsten, door Pierre-François COPPENS, Belastingconsulent, Jurist (Kantoor Stratefi), Docent bij FUCaM en bij de Chambre belge des comptables

  Editie nr 341 | 14 mei - 27 mei 2012
 • De fiscale bepalingen in de programmawet van 29 maart 2012, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist

  Editie nr 340 | 2012
 • Resultaten van de enquête : Uw relatie als ondernemer met uw boekhouder, door Gaëtan HANOT, Redactiesecretaris van Pacioli, Verantwoordelijke publicaties bij het BIBF
 • Sociale en fiscale fraude : welke gevolgen voor de economische beroepsbeoefenaars ?, door Gaëtan HANOT, Redactiesecretaris van Pacioli, Verantwoordelijke publicaties bij het BIBF

  Editie nr 339 | 16 april - 29 april 2012
 • Hoe waardeert u uw onderneming in tijden van crisis ?, door Pascal CELEN, Bedrijfsrevisor en Christian ALLEMAND, Accountant-belastingconsulent;
 • Het advies 2011/23 van de CBN over de boekhoudkundige verwerking van factoringovereenkomsten, door Jean Pierre VINCKE, Erebedrijfsrevisor;
 • Toegekende voordelen bij het afsluiten van een huurovereenkomst : hoe boeken ?, door dr. Stijn GOEMINNE, Hogeschool Gent, Geassocieerde faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde

  Editie nr 338 | 2 april - 15 april 2012
 • De fiches 281.50 praktisch bekekendoor Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist;
 • Btw – opgave van de intracommunautaire handelingen – periodiciteit – kwartaaldrempel van 50 000 euro intracommunautaire leveringendoor Yvon COLSON, Externe medewerker BIBF;
 • Verschil tussen ‘toekenning’ en ‘betaalbaarstelling’ van een dividend, door Pierre-François COPPENS, Belastingconsulent, Jurist (Kantoor Stratefi), Docent bij FUCaM en bij de Chambre belge des comptables.

  Editie nr 337 | 19 maart - 14 april 2012
 • Onwettige uitoefening van het beroep van boekhouder : de rechtspraak in 2011;
 • Btw op de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012, door Yvon COLSON, Extern medewerker BIBF.

  Editie nr 336 | 5 maart - 18 maart 2012
 • Een overgangsperiode en een beperkte versoepeling voor de aanslag geheime commissielonen, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist;
 • Het bankgeheim in alle staten, door Olivier ROBIJNS, Advocaat aan de Balie van Luik, Advocatenkantoor HERVE;
 • Stopzettingsmeerwaarden op immateriële vaste activa, door Pierre-François COPPENS, Belastingconsulent, Jurist (Kantoor Stratefi), Docent bij FUCaM en bij de Chambre belge des comptables.

  Editie nr 335 | 20 februari - 4 maart 2012
 • De IAS-/IFRS-normen, door Yvan STEMPNIERWSKY en Maxime ROLAND, Advocaten Loyens & Loeff, Accounting Standards & Financial Reporting Team;
 • Nieuw Sociaal Strafwetboek : vereenvoudiging, preventie en repressie, door Gaëlle JACQUEMART en Michel STRONGYLOS, Elegis-Hannequart & Rasir.

  Editie nr 334 | 6 februari - 19 februari 2012
 • De fiscale maatregelen in de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist;
 • Stopzetting van de activiteit en onttrekking aan de beroepsuitoefening van een goed dat voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, door Pierre-François COPPENS, Belastingconsulent, Jurist (Kantoor Stratefi), Docent bij FUCaM en bij de Chambre belge des comptables.

  Editie nr 333 | 23 januari - 5 februari 2012
 • Incentives en de fiscus : wat met de directe belastingen en de btw ?, door Baker Tilly Belgium;
 • De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap, door Jean Pierre VINCKE, Erebedrijfsrevisor.

  Editie nr 332 | 9 januari - 22 januari 2012
 • Congres – Forum for the Future;
 • CBN haalt herwaarderingsmeerwaarden vanonder het stof, door dr. Stijn GOEMINNE, Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen & Bestuurskunde.

 • Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:10:49