Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Reglement, toelichtingsnota, formulieren

Reglement

Betalingen in contanten
Via deze link vindt U een toelichting van de drie Instituten van de economische beroepen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met betrekking tot de betalingen in contanten. Het bericht bevat een overzichtelijke analyse van de anti-witwaswetgeving inzake cashbetalingen waardoor U deze als erkend boekhouder(-fiscalist) correct kan toepassen in uw beroepspraktijk. Tevens verwijzen wij U naar de brochure die de FOD Economie over dit onderwerp publiceerde.


Laatst gewijzigd op 27/07/2020 15:38:12