Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Reglement, toelichtingsnota, formulieren

Reglement

Toelichtingsnota

Formulieren

Beslissingsbomen

Handleiding interne procedure
Artikel 16 van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en het reglement goedgekeurd door de Nationale Raad van het BIBF op 28 januari 2011 vereisen dat elke beroepsbeoefenaar in zijn/haar kantoor passende interne controleprocedures invoert.
Huidig document is bestemd om de kantoren van beroepsbeoefenaars bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van deze procedures.
Dit voorbeeld van handleiding voor het opstellen van interne controleprocedures heeft geen verplicht karakter. Het komt de kantoren toe zich hierop in voorkomend geval te inspireren in functie van hun noden en/of in functie van hun eigen bestaande controleprocedures en/of -maatregelen of met deze die ze wensen toe te passen.
Het document kan op zich worden gebruikt, maar wij raden aan om het (in voorkomend geval) te integreren in de eigen bestaande documenten betreffende procedures en/of kwaliteitsbeheersing.De passages die in het geel gekleurd zijn moeten door elk kantoor zelf ingevuld worden.

Betalingen in contanten
Via deze link vindt U een toelichting van de drie Instituten van de economische beroepen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met betrekking tot de betalingen in contanten. Het bericht bevat een overzichtelijke analyse van de anti-witwaswetgeving inzake cashbetalingen waardoor U deze als erkend boekhouder(-fiscalist) correct kan toepassen in uw beroepspraktijk. Tevens verwijzen wij U naar de brochure die de FOD Economie over dit onderwerp publiceerde.


Laatst gewijzigd op 18/12/2018 13:18:30
Navigatie
  • TERUG