Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2011
De edities van PACIOLI in 2011

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2011.

Er is eveneens mogelijkheid om zich te abonneren. Vul hiervoor volgend bestelformulier in en volg de instructies vermeld op het formulier.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.


Editie nr 331 | 5 december - 18 december 2011
 • Editoriaal, door Jean-Marie Conter, Voorzitter BIBF;
 • Optimaliseer de notionele interestaftrek zonder er misbruik van te maken, Stéphane Mercier, Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF;
 • Bewijskracht van de processen-verbaal van de administratie in het domein van de directe belastingen, door door Julie VAN THEMSCHE, Advocaat aan de balie van Luik, Advocatenkantoor Herve.

 • Editie nr 330 | 21 november - 4 december 2011
 • De aanslag geheieme commissielonen anno 2011: fiscale aspecten,door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist;
 • Beheer Privévermogen en belasting van meerwaarden op aandelen : als de fiscus de druk opvoert, door Pierre-François COPPENS, Belastingconsulent, jurist;
 • Op naar 50 dagen studentenarbeid.

 • Editie nr 329 | 7 november - 20 november 2011
 • De tenlasteneming van de verliezen van de vennootschap door een bedrijfsleider : fiscale aspecten, door Julie VAN THEMSCHE, Advocaat aan de balie van Luik, Advocatenkantoor Herve;
 • Bestuurdersmandaten : onherroepelijke keuze, door Nicolas COLLART, Deloitte;
 • Btw – restaurant en catering – leveringen van goederen of dienstverrichtingen, door Yvon COLSON, Extern medewerker BIBF.

 • Editie nr 328 | 24 oktober - 6 november 2011
 • De antiwitwaswetgeving : Reglement en Toelichtingsnota voor de leden van het BIBF,door Frank HAEMERS, Juridische dienst BIBF;
 • Btw – maatstaf van heffing – niet-belastbare prijsverminderingen, door Yvon COLSON, Extern medewerker BIBF;
 • Studiedag wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen.

 • Editie nr 327 | 10 oktober - 23 oktober 2011
 • Het legaliteitsbeginsel en de interpretatie van de fiscale wetgeving,door Pierre-François COPPENS, Belastingconsulent, Jurist, Docent aan de FUCaM en aan de Chambre Belge desComptables;
 • Btw – Sportevenementen – belastingheffing en verplichtingen, door Yvon COLSON, Extern medewerker BIBF;
 • Samenwerkingen en herstructureringen van verenigingen, door Michel vander LINDEN, Erebedrijfsrevisor.

 • Editie nr 326 | 26 september - 9 oktober 2011
 • Bevoegdheden en plichten van de arbeidsinspectiediensten,door Michel STRONGYLOS, Advocaat Elegis-Hannequart & Rasir;
 • Btw – Artsen en ziekenhuizen – Belastbare prestaties – Normale en bijzondere regeling, door Yvon COLSON, Extern medewerker BIBF;
 • Voorontwerp van wet met fiscale en diverse bepalingen neergelegd in Kamer.

 • Editie nr 325 | 12 september - 25 september 2011
 • De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2),door Denis-Emmanuel PHILIPPE, Advocaat aan de Balie van Brussel (DLA Piper),Lector aan de Universiteit van Luik, Assistent aan de Facultés Universitaires Saint-Louis en Noé DENIS, Advocaat aan de Balie van Brussel;
 • Fiscale aspecten interprofessioneel akkoord 2011-2012, door Alain LECOCQ, Bedrijfsjurist, Adjunct-adviseur fiscaal departement VBO;

 • Editie nr 324 | 29 augustus - 11 september 2011
 • De beoefenaars van de economische beroepen ten opzichte van het financieel strafrecht – deel II,door Catherine DAUBY, Advocaat aan de balie van Luik;
 • Gerechtelijke reorganisatie en fiscale vrijstelling, door Guy RULKIN, Advocaat;

 • Editie nr 323 | 15 augustus - 28 augustus 2011
 • De beoefenaars van de economische beroepen ten opzichte van het financieel strafrecht – deel I,door Catherine DAUBY, Advocaat aan de balie van Luik;
 • Energiebesparende investeringen in de aanslagjaren 2011 tot 2014, door Eric DUCOEUR en Steve COCRIAMONT, Studie- en opleidingendienst Ergo Insurance Group, Mederedacteurs van de Belasting- en Beleggingsgids bij uitgeverij Pelckmans;

 • Editie nr 322 | 1 augustus - 14 augustus 2011
 • Verschoonbaarheid bij faillissement,door Adrien ABSIL, Advocaat aan de Balie van Luik, Plaatsvervangend rechter, Docent rechten aan de CBCEC, Lid van de Stagecommissie van het BIBF;
 • Interestvoet voor handelstransacties stijgt.

 • Editie nr 321 | 6 juni - 19 juni 2011
 • Editoriaal,door Jean-Marie CONTER, Voorzitter BIBF;
 • Btw – verkoop van een personenwagen – welke heffing : bevestiging van de Minister;
 • Btw – nieuw gebouw en/of zakelijke rechten erop – optionele occasionele onderwerping, door Yvon COLSON, Extern medewerker van het BIBF;
 • De fiscale maatregelen in de wet van 14 april 2011, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist;
 • Mogelijkheden voor kleine verenigingen om zich te onderwerpen aan de boekhoudkundige verplichtingen opgelegd aan grote verenigingen, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor;
 • Ontwerpadvies CBN: waardeverminderingen op handelsvorderingen gedekt door een kredietverzekering.

 • Editie nr 320 | 23 mei - 5 juni 2011
 • MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel – Klasse 0, door Stéphane MERCIER, Erkend Boekhouder-fiscalist BIBF;
 • Reorganisatie van verenigingen en stichtingen, door Jean Pierre VINCKE, Erebedrijfsrevisor en gastprofessor HUB-EHSAL.

 • Editie nr 319 | 9 mei - 22 mei 2011
 • De nieuwe wet «Aandeelhoudersrechten», door Paul SOENS en Kristof DE WAEL, Advocaten, VWEW Advocaten;
 • Onwettige uitoefening van het beroep van boekhouder : de rechtspraak in 2010;
 • Subsidies, schenkingen en legaten, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor.

 • Editie nr 318 | 25 april - 8 mei 2011
 • MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel – Klasse 7, door Stéphane MERCIER, Erkend Boekhouder-fiscalist BIBF;
 • Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening, door Michel vander LINDEN, Erebedrijfsrevisor.

 • Editie nr 317 | 11 april - 24 april 2011
 • Het belangenconflict van de bestuurder, door Paul SOENS, Advocaat, VWEW advocaten;
 • De terugkeer van de theorie van de economische werkelijkheid, door Christophe LEMAIRE, Substituut bij het Arbeidsauditoraat, Licentiaat in het fiscaal recht, Professor aan de CBCEC.

 • Editie nr 316 | 28 maart - 10 april 2011
 • Vennootschappen in vereffening en de notionele interestaftrek, door Liesbet UYTTENHOVE, Juriste – Accountantskantoor Decostere & C° BVBA;
 • Stopzetting/overdracht van een eenmanszaak : enkele aandachtspunten op het vlak van sociale zekerheid, door Baker Tilly Belgium;
 • MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel – Klasse 6, door Stéphane MERCIER, Erkend Boekhouder-fiscalist BIBF.

 • Editie nr 315 | 14 maart - 27 maart 2011
 • Advies 2010/15 CBN : afschrijvingsmethoden, door Stéphane MERCIER, Erkend boekhouder-fiscalist BIBF;
 • MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel – Klasse 5, door Stéphane MERCIER, Erkend Boekhouder-fiscalist BIBF.

 • Editie nr 314 | 28 februari – 13 maart 2011
 • Geen activiteit, geen aftrek, door Koen JANSSENS;
 • MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel – Klasse 4, door Stéphane MERCIER, Erkend Boekhouder-fiscalist BIBF.

 • Editie nr 313 | 14 februari -27 februari 2011
 • Praktisch overzicht van de bewaring van boeken en documenten, door Dr. Stijn GOEMINNE, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde;
 • Overname van een handelszaak of een vennootschap – Te vermijden valstrikken en praktisch advies, door Pascal CELEN, Accountant en bedrijfsrevisor en Christian ALLEMAND, Accountant-belastingconsulent

 • Editie nr 312 | 31 januari - 13 februari 2011
 • Overdracht van een eenmanszaak: enkele aandachtspunten op het vlak van directe belastingen, door Baker Tilly Belgium;
 • Kent u de «kmo-portefeuille» al ? , door Katleen VAN HAVERE.

 • Editie nr 311 | 17 januari - 30 januari 2011
 • Fiscale aspecten van het «vertrek» van een onroerend goed uit een vennootschap, door Denis-Emmanuel PHILIPPE, Assistent aan de Facultés universitaires Saint-Louis, Docent aan de Université de Liège en Advocaat aan de balie van Brussel, en Noé DENIS, Advocaat aan de balie van Brussel;
 • MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel – Klasse 3, door Stéphane MERCIER, Erkend Boekhouder-fiscalist BIBF;
 • Rechtzetting: Overdracht handelszaak naar aanleiding van stopzetting: aandacht voor de bijzondere regels inzake btw.

 • Editie nr 310 | 3 januari - 16 januari 2011
 • Van de verplichting om mee te werken tot het recht om te zwijgen, door Olivier ROBIJNS, Advocaat, specialist in fiscaal recht, Advocatenkantoor HERVE;
 • De cassatierechtspraak over de herkwalificatie van interesten. De stand van zaken na het arrest van 15 oktober 2010, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist;
 • Btw – verkoop van een personenwagen – welke heffing? , door Yvon COLSON, Btw-expert, Externe medewerker.
 • Pacioli wordt gerealiseerd in samenwerking met


  Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:11:00