Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Voorbereiding examen
Administratieve stappen

- Nakijken of aan alle voorwaarden voldaan is ;

- Aanvraag tot inschrijving vóór het einde van de wettelijke stagetermijn (indien nodig, contacteer de stagedienst – stagedienst@bibf.be) of vóór het afsluiten van de inschrijvingen.

Voorbereiding

Doelstelling stage

De stage heeft tot doel de stagiair voor te bereiden op zijn inschrijving op het tableau van de beroepsbeoefenaars door hem de mogelijkheid te bieden zich te vormen op het vlak van de beroepspraktijk en de plichtenleer. De stage wordt verricht onder begeleiding van een stagemeester.

De stagemeester zal de werkzaamheden van de stagiair opvolgen en zal deze inwijden in de knepen van het vak, niet alleen op praktisch vlak maar ook op deontologisch vlak.

De stagemeester dient er dan ook op toe te zien dat de stagiair op grondige wijze kennis maakt met alle facetten van het werk van een boekhouder(-fiscalist). Op het einde van de stage moet de stagiair bekwaam zijn om volledig zelfstandig alle taken van een boekhouder(-fiscalist) te vervullen en voldoende praktische ervaring hebben opgedaan in de materies van het praktisch bekwaamheidsexamen

Voorbereiding bekwaamheidsexamen

Binnen het BIBF

Binnen een periode van twee jaar worden op de seminaries die het Instituut specifiek ten behoeve van de stagiairs organiseert alle materies van het praktisch bekwaamheidsexamen behandeld. De syllabi van deze seminaries kan u steeds terugvinden op het Extranet/documenten/NL/syllabi/seminaries stagiairs.

In het kader van deze seminaries zullen sprekers praktische oefeningen maken en deze ter beschikking stellen van de stagiairs en stagemeesters.

 • De eerste oefening en haar oplossing zitten verwerkt in de syllabus
 • Een tweede oefening wordt gegeven tjdens het seminarie. De oplossing hiervan kan men 10 dagen later terugvinden op de website. Om deze oefeningen te raadplegen : klik hier

De exemplaren van de vorige schriftelijke proeven – vragen en antwoorden- kan u hier terugvinden.

Buiten het BIBF

Een aantal beroepsverenigingen organiseren regelmatig zelf ook vormingssessies ter voorbereiding van het examen. ! Deze vervangen echter de seminaries specifiek ten behoeve van de stagiairs georganiseerd door Instituut niet !

Codex BIBF

In de eerste maande van de stage zal het BIBF een exemplaar van de CODEX toesturen. Een volgend exemplaar dient men rechtstreeks bij de uitgever zelf te bestellen. De stagiairs en leden van het Instituut genieten hier wel van een voorkeurstarief. Voor meer informatie hierover : klik hier.

Het regelmatig gebruik van deze CODEX moet deel uitmaken van uw voorbereiding voor het praktisch bekwaamheidsexamen.

Wat mag gebruikt worden op het examen ?

Bij de schriftelijke proef mag men enkel gebruik maken van :

  • een BIBF-rekeningstelsel,
  • BIBF-Fiscus op zak,
  • een rekenmachine (geen GSM/Smartphone…) en
  • een niet-geannoteerde –papieren-BIBF-Codex.
  • Het examen mag ingevuld worden enkel met blauwe of zwarte inkt. Het gebruik van potlood of bv rode inkt is niet toegstaan.
  • Een stempel of etiketten met daarop : voornaam, naam + stagenummer. Dit is niet verplicht maar wel handig daar u deze gegevens dient te vermelden op elke pagina van het examen.

Het niet-respecteren van deze modaliteiten zal leiden tot verwijdering uit de zaal en annulatie van het examen van desbetreffende stagiair.

Indien u verdere inlichtingen wenst : contacteer de stagedienst - Sandra De Ridder - stagedienst@bibf.be


Laatst gewijzigd op 28/09/2017 15:52:42