Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2010
De edities van PACIOLI in 2010

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2010.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.Editie nr 309 | 6 december - 19 december 2010
 • Editoriaal van de voorzitter, door Etienne VERBRAEKEN, Voorzitter BIBF;
 • Nieuwe regels inzake aansprakelijkheid van de beoefenaars van cijferberoepen, door Sophie MORIS, Juriste BIBF.

 • Editie nr 308 | 22 november - 5 december 2010
 • MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel – Klasse 2, door Stéphane MERCIER, Erkend Boekhouder-fiscalist BIBF;
 • Btw – periodieke aangifte – inhoud van roosters 44 en 47 – opgave van de intracommunautaire handelingen, door Yvon COLSON, Btw-expert, Extern medewerker .

 • Editie nr 307 | 8 november - 21 november 2010
 • Uw verzekering beroepsaansprakelijkheid: Nieuwigheden voor 2011, door Valerie de Viron, Senior Client Advisor Marsh;
 • Overdracht handelszaak naar aanleiding van stopzetting : aandacht voor de bijzondere regels inzake btw, door Baker Tilly Belgium.

 • Editie nr 306 | 25 oktober - 7 november 2010
 • Zelfstandigen hebben sinds 1 juli 2010 de mogelijkheid om zich te laten vervangen, door Sandrina PROCEK, Advocaat Elegis;
 • Crisismaatregelen zelfstandigen ook verlengd tot eind 2010 ,
 • Brugpensioen : harmonisatie van de sociale bijdragen en inhoudingen (decava) , door Daniel BINAMÉ, Marketing & CommunicatieverantwoordelijkeSociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA.
 • Wat is het verschil tussen de «toekenning» en de «betaalbaarstelling» van een roerend inkomen ? , door Pierre-François COPPENS, Lector aan de FUCaM en de UlgBelastingconsulent, BDO;
 • Grondwettelijk Hof wil ook minderheidsvordering in CVOA.

 • Editie nr 305 | 11 oktober - 24 oktober 2010
 • Vanaf 1 januari 2011 : toepassing van de btw op het terrein dat bij een nieuw gebouw behoort, door Sandrina PROCEK, Advocaat Elegis Hannequart & Rasir;
 • Duur van het boekjaar , door Jean Pierre VINCKE, erebedrijfsrevisor;
 • Analyse van het CBN-advies 2010/8 – Financiële steunverlening , door Stéphane MERCIER, Erkend boekhouder(-fiscalist).

 • Editie nr 304 | 27 september - 10 oktober 2010
 • Hoe ver reikt het dagelijks bestuur van een vennootschap, door Paul SOENS en Koen CUSSE, Advocaten, VWEW Advocaten;
 • Advies 2010/5 betreffende de berekening van de criteria van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen , door Jean Pierre VINCKE, erebedrijfsrevisor;
 • Kan de administratie een vennootschap die een renteloze lening heeft toegestaan op een abnormaal of goedgunstig voordeel belasten? , door Pierre-François COPPENS, Lector aan de FUCaM en de Ulg, Belastingconsulent, BDO.

 • Editie nr 303 | 13 september - 26 september 2010
 • Kan de administratie roerende inkomsten tot beroepsinkomsten herkwalificeren? (1) , door Pierre-François COPPENS, Lector aan de FUCaM en de Ulg Belastingconsulent, BDO;
 • Hoe moet de proratering van interesten op vastrentende effecten worden berekend? , door Pierre-François COPPENS, Lector aan de FUCaM en de Ulg Belastingconsulent, BDO;
 • Strijd tegen schijn-vzw’s, door Michel VANDER LINDEN, erebedrijfsrevisor;
 • Aansluitingsplicht bij sociaal verzekeringsfonds, door Daniel BINAMÉ, MArketing & Communicatieverantwoordelijke Sociale verzekeringen voor zelfstandigen PARTENA.

 • Editie nr 302 | 30 augustus - 12 september 2010
 • Richtlijnen voor financieel plan ’starters-BVBA" ;
 • MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel - Klasse 1 , door Stéphane MERCIER, Erkend boekhouder-fiscalist BIBF.

 • Editie nr 301 | 16 augustus - 29 augustus 2010
 • De verplichtingen van de leden van het BIBF inzake de bestrijding van witwassen na de wet van 18 januari 2010., door Jan Van Droogbroeck, Jurist COIV58

 • Editie nr 300 | 2 augustus - 15 augustus 2010
 • Editoriaal , door Etienne VERBRAEKEN, Voorzitter BIBF;
 • De boekhouder(-fiscalist) geconfronteerd met de onwettige uitoefening van het beroep, door Sven ANDERSEN, Medewerker BIBF inzake de opsporing en vervolging van de illegale uitoefening van het beroep.
 • "Ons beroep, onze toekomst" Donderdag 10 juni 2010: Academische zitting van het BIBF
 • Twee BIB(F) pioniers met pensioen !

 • Editie nr 299 | 7 juni - 20 juni 2010
 • Beschermingsmaatregelen voor werknemers in geval van herstructurering , door Michel STRONGYLOS en Clémentine De BECO, Advocaten Elegis-Hannequart & Rasir;
 • Btw-tarief van 12% in de horecasector, door Peter VERSCHELDEN en Bart VERMOESEN.

 • Editie nr 298 | 24 mei - 6 juni 2010
 • Analyse van de aftrek van beroepskosten door vennootschappen , door Olivier ROBIJNS, Advocaat aan de Balie van Luik, gespecialiseerd in fiscaal recht, Advocatenkantoor Herve;
 • Cumul van de administratieve strafsancties getoetst aan het beginsel "non bis in idem" , door Julie VAN THEMSCHE, Advocaat aan de Balie van Luik, Advocatenkantoor Herve.

 • Editie nr 297 | 10 mei - 23 mei 2010
 • Fiscale aspecten van personeelskosten , door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor;
 • Juridische en fiscale aspecten van het aandeelhouderschap: u bezit minstens 50% , door Ann DE WILDE en Patrick VANBELLEGHEM, BDO.
 • sommige boetes zijn fiscaal aftrekbaar , door Peter VERSCHELDEN en Bart VERMOESEN, Moore Stephens Verschelden

 • Editie nr 296 | 26 april - 9 mei 2010
 • Personeelskosten van ondernemingen en grote verenigingen: boekhoudkundige aspecten , door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor;
 • Juridische en fiscale aspecten van het aandeelhouderschap: u bezit minstens 20% , door Ann DE WILDE en Patrick VANBELLEGHEM, BDO.

 • Editie nr 295 | 12 april - 25 april 2010
 • Nieuw advies Dienst Voorafgaande Beslissingen over vruchtgebruik , door Advocatenkantoor Herve;
 • Toelichting VOL 5.7 en VKT 5.3 betreffende de staat van het kapitaal , door Jean-Pierre VINCKE, Erebedrijfsrevisor.
 • Juridische en ?scale aspecten van het aandeelhouderschap: u bezit minstens 1 aandeel , Ann DE WILDE en Patrick VANBELLEGHEM, BDO

 • Editie nr 294 | 29 maart - 11 april 2010
 • De alarmbelprocedure: een belangrijke aanleiding tot bestuurdersaansprakelijkheid, door Paul SOENS en Koen CUSSE, Advocaten, VWEW advocaten;
 • Hoe wordt de afstand van een bezoldiging door een bedrijfsleider fiscaal behandeld ? , door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist.

 • Editie nr 293 | 15 maart - 28 maart 2010
 • Interview met Minister S. Laruelle «De verplichte tussenkomst van één van uw leden is een vorm van bescherming!» , door Jean-Marc DAMRY, Redacteur bij Trends-Tendances;
 • Bescherming van de gezinswoning in het kader van de oprichting van een onderneming, door Guy RULKIN, Advocaat, Everest advocaten.

 • Editie nr 292 | 1 maart - 14 maart 2010
 • BVBA Starter , door Koen CUSSE en Paul SOENS, Advocaten bij VWEW Advocaten;
 • Teruggaaf van buitenlandse btw in 2010, door Yvon COLSON, externe medewerker BIBF.

 • Editie nr 291 | 15 februari - 28 februari 2010
 • Afschaffng van de effecten aan toonder: een uitdaging voor kmo’s, door Nathalie RAGHENO, Adviseur Juridisch en Fiscaal Departement VBO;
 • Concurrentie van de werknemer tegenover zijn werkgever, door Michel STRONGYLOS, Advocaat aan de balie van Luik, Elegis – Hannequart & Rasir.

 • Editie nr 290 | 1 februari - 14 februari 2010
 • De belangrijkste fiscale nieuwigheden in de eindejaarswetten van 2009, door Felix VANDEN HEEDE, Fiscaal jurist;
 • Faillissementsverzekering voor zelfstandigen in moeilijkheden wordt verlengd en bijgestuurd.

 • Editie nr 289 | 18 januari - 31 januari 2010
 • CBN-advies 2009/9 betreffende de aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, door Stijn GOEMINNE, Hogeschool Gent;
 • Huur/onderverhuring : misbruikt de fiscus de antimisbruikbepaling?, door Pierre-François COPPENS, Tax Manager, BDO - Delvaux, Fronville, servais et Associés, Docent aan de FUCaM en de Chambre belge des Comptables et Conseils fiscaux.

 • Editie nr 288 | 4 januari - 17 januari 2010
 • Versoepeling aandeelhouders- en bestuursstructuur voor professionele vennootschappen van erkende boekhouders (-fiscalisten), door Geert LENAERTS, Algemeen directeur BIBF;
 • Immigratie van een buitenlandse vennootschap en emigratie van een binnenlandse vennootschap, door Pierre-François COPPENS, Tax Manager, BDO - Delvaux, Fronville, servais et Associés, Docent aan de FUCaM en de Chambre belge des Comptables et Conseils fiscaux.
 • Pacioli wordt gerealiseerd in samenwerking met


  Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:11:21