Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2009
De edities van PACIOLI in 2009

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2009.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.Editie nr 287 | 7 december - 20 december 2009
 • Editoriaal van de Voorzitter, door Etienne VERBRAEKEN, Erkend boekhouder, Voorzitter BIBF.
 • Overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling: nieuwigheden op 1 januari 2010, door Yvon COLSON, extern medewerker BIBF.

 • Editie nr 286 | 23 november - 6 december 2009
 • Vereenvoudigd voorbeeld van een vereffening: boekhoudkundige en fiscale aspecten, door Stephane MERCIER, Erkend boekhouder(-fiscalist) BIBF;
 • Btw-eenheid – geregistreerd aannemer – verlaagd tarief, door Yvon COLSON, extern medewerker BIBF.

 • Editie nr 285 | 9 november - 22 november 2009
 • Het begrip zekere en vaststaande schuld, door Pierre-François COPPENS, Tax manager, BDO - Delvaux, Fronville, Servais en Vennoten, Docent aan de FUCam en aan de CBCeC;
 • Btw – Meer begunstigden hebben recht op de maandelijkse teruggave van btw-belastingtegoeden, oor Yvon COLSON, extern medewerker BIBF;
 • Boekhoudkundig regime van actiefbestanddelen van vennootschappen die gedeeltelijk privaat worden aangewend, door Stephane MERCIER, Erkend boekhouder(-fiscalist) BIBF;
 • Model van ongesplitst dagboek van de kleine verenigingen, door michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor;
 • Bijkantoren in België van buitenlandse vennootschappen, door michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor.

 • Editie nr 284 | 26 oktober - 8 november 2009
 • Herkwalifcatie van interest tot dividenden: is er nieuws?, door Olivier ROBIJNS, Advocaat aan de Balie van Luik, Advocatenkantoor HERVE;
 • Kosten inzake beveiliging: de puntjes op de i, door Stéphane MERCIER, Professor aan de EPHEC, Erkend Boekhouder-fscalist BIBF;
 • Btw – wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010, door Yvon COLSON, extern medewerker BIBF;
 • Voor u geantwoord: formaliteiten bij de margeregeling, Dany DE DECKER, Tax Partner Baker Tilly Belgium en Ruben VERHAEGEN, VAT Tax Counsel Baker Tilly Belgium.

 • Editie nr 283 | 2 oktober - 25 oktober 2009
 • BTW - nieuwigheden 2010, door Yvon COLSON, extern medewerker BIBF.

 • Editie nr 282 | 28 september - 11 oktober 2009
 • Abnormale of goedgunstige voordelen in vennootschappen zijn een dubbel probleem, door Eddy LESAGE, erkend boekhouder-fiscalist BIBF;
 • Inbrengen van een tak van werkzaamheid, splitsingen of gedeeltelijke splitsingen van vennootschappen die een onroerend goed bevatten, door Pierre-Francois COPPENS? Tax Manager, BDO-Delvaux, Fronville, Servais et Associés docent aan de FUCaM en aan de Chambre belge des Comptables et Conseils fiscaux.

 • Editie nr 281 | 14 september - 27 september 2009
 • Bijkomende informatie in jaarrekeningen;
 • Waarborgen, zekerheden en verplichtingen, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor;
 • Berekening van de sociale bijdragen, door Daniel BINAMÉ, Verantwoordelijke Marketing & Communication - Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Partena.

 • Editie nr 280 | 17 augustus - 30 augustus 2009
 • Fiscale aandachtspunten bij schuldherschikking, door Kim BRONSELAER, Advocaat Stibbe, Assistent fiscaal recht VUB;
 • Sociale verzekering in geval van faillissement, oor Daniel BINAMÉ, Verantwoordelijke Marketing & Communication - Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Partena;
 • Faillissementsverzekering tijdelijk ook voor zelfstandigen in moeilijkheden;
 • Waarborgen, zekerheden en verplictingen, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor,

 • Editie nr 279 | 17 augustus - 30 augustus 2009
 • Enkele bijzondere aspecten van meerwaarden bij splitsing van een vennootschap, door Julie VAN THEMSCHE, Advocate aan de Balie van Luik, Advocatenkantoor Herve;
 • De rentabiliteitsvoorwaarde bij het boeken van herwaarderingsmeerwaarden, door Jean Pierre VINCKE, Erebedrijfsrevisor;
 • Aansluitingsplicht van de mandatarissen, door Daniel BINAMÉ, Verantwoordelijke Marketing & Communication - Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Partena.

 • Editie nr 278 | 3 augustus - 16 augustus 2009
 • Successierechten en beurscrisis: de gewestelijke wetgevers snellen de erfgenamen ter hulp, door Denis-Emmanuel PHILIPPE, Assistent aan de Facultés universitaires Saint-Louis, Advocaat aan de balie van Brussel (Loyens & Loeff) en door Noé DENIS, Advocaat aan de balie van Brussel (Loyens & Loeff);
 • BTW - Het bewaren van boeken en documenten , door Michel CEULEMANS, Lid van de Stagecommissie van het BIBF;
 • De wet houdende diverse bepalingen: een overzicht, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor.

 • Editie nr 277 | 8 juni - 21 juni 2009
 • Indiciair tekort rijmt niet per se op bedrieglijk opzet, door Pierre-Francois COPPENS, Tax Manager, BDO-DFSA, Docent aan de Chambre belge des comptables et conseils fiscaux en aan de FUCaM en Christelle DEIJONCKHERRE, Assistente BDO;
 • Het gebruik van een "limited company" in België, een oplossing voor de toekomst? , door Meester Adriaan ABSIL, Advocaat aan de Balie van Luik, Professor aan de CBCEC, Lid van de Stagecommissie BIBF
 • BTW-statuut van psychologen en psychotherapeuten, door Ruben VERHAEGEN, Tax Counsel Acosberk en Dany DE DECKER, Tax Partner Acosberk.

 • Editie nr 276 | 25 mei - 7 juni 2009
 • Voorstel tot noodzakelijke wijziging van artikel 52, 11° WIB 1992, door Christophe LEMAIRE, Substituut-arbeidsauditeur te Luik, Licentiaat fiscaal Recht, Docent CBCEC;
 • Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten in de toelichting van de balans, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor;
 • BBoekhoudkundige verwerking van een vermogensportefeuille, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor.

 • Editie nr 275 | 11 mei - 24 mei 2009
 • Flash;
 • Aftrek van onroerende kosten van vennootschappen: stand van zaken, door Denis-emanuel PHILIPPE, advocaat aan de Balie van Brussel, Assistent aan de Facultés universitaires Saint-Louis;
 • BTW-eenheid: specifieke verplichtingen inzake boekhouding, periodieke aangiften, interne documenten, listings, enz. , door Yvon COLSON, externe medewerker BIBF.

 • Editie nr 274 | 27 april - 10 mei 2009
 • De wet betreffende de continuïteit der ondernemingen, door Guy RULKIN, Everest;
 • De federale fiscale stimuli op het gebied van de energiebesparing in de woning, door Olivier ROBIJNS, Advocaat aan de Balie van Luik, Advocatenkantoor HERVE;
 • Nieuwe procedures voor de teruggave van BTW-kredieten, door Michel CEULEMANS, Lid van de stagecommissie BIBF;
 • Interimdividend of tussentijds dividend? , door Stéphane MERCIER, Erkend boekhouder-fiscalist.

 • Editie nr 273 | 13 april - 26 april 2009
 • Opbrengsten belastbaar als diverse inkomsten, door Eddy LESAGE, Erkend boekhouder-fiscalist;
 • De verplaatsing van de maatschappelijke zetel, door Jean Pierre VINCKE, Erebedrijfsrevisor.

 • Editie nr 272 | 30 maart - 12 april 2009
 • Verlaagd tarief van 6% voor een schijf van 50.000 euro bij de bouw of aankoop van een nieuw onroerend goed: wat moet u hiervoor doen? , door Michel CEULEMANS, Lid van de Stagecommissie van het BIBF;
 • Nieuwe termijn van zeven jaar in geval van ontduiking van directe belastingen, door Luc HERVE, Advocaat aan de Balie van Luik, Advocatenkantoor Herve, Wetenschappelijk medewerker aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit van Luik, Professor aan de Ecole Supérieure de comptabilité van Luik, Plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het BIBF.

 • Editie nr 271 | 16 maart - 29 maart 2009
 • Wijziging van de regelgeving voor de maandelijkse teruggave van de belastingkredieten inzake BTW, door Michel CEULEMANS, Lid van de Stagecommissie van het BIBF;
 • Rekeningenstelsel voor de mede-eigendommen, door Eric ARPIGNY, Erkend boekhouder (-fiscalist);
 • Bescherming van de schuldeisers van een VZW, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor.
 • Editie nr 270 | 2 maart - 15 maart 2009
 • Bedenkingen rond het stelsel van gespreide taxatie van de meerwaarden die werden verwezenlijkt op immateriële vaste activa, door Denis-Emmanuel PHILIPPE, Assistent an de Facultés universitaires Saint-Louis, Advocaat aan de balie van Brussel en Noé DENIS, Advocaat aan de Balie van Brussel;
 • Overdracht klantenportefeuille naar aanleiding van stopzetting: aandacht voor de bijzondere fiscale regels, door Kantoor ACOSBERK;
 • Inhoudingsplicht van de medecontractant van een aannemer of een onderaannemer uit de bouwsector: inwerkingstreding fiscale luik, door Aurore JANSEN, Advocate aan de Balie van Luik, Assistente aan de Universiteit van Luik;
 • Boekhouding en fiscaliteit: impact van de tussenkomst van de fiscus op uw boekhouding, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor.
 • Editie nr 269 | 16 februari - 1 maart 2009
 • Zwaardere aansprakelijkheid tegenover RSZ, door Michel STRONGYLOS;
 • BTW - bewaring van de boeken en documenten (1), door Michel CEULEMANS, Lid van de Stagecommissie BIBF;
 • Nieuwe bewaartermijn van de boeken ook voor verenigingen, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor;
 • Toch recht op aftrek voor enige woning bij bouwvertraging of contractuele belemmering
 • Editie nr 268 | 2 februari - 15 februari 2009
 • Als de administratie te veel hooi op haar vork neemt ..., door Pierre-François COPPENS, Fiscale directeur, Associatie DFSA-BDO, Docent aan de FUCaM en aan de Chambre belge des Comptables et Conseils fiscaux
 • Autokosten - Voordelen van alle aard, door Stéphane MERCIER, Erkende boekhouder-fiscalist;
 • De eindejaarswetten: de fiscale bepalingen op een rijtje gezet.
 • Editie nr 267 | 19 januari - 1 februari 2009
 • In Memoriam Georges HONORE
 • Herkwalificatie van interest tot dividenden - een stand van zaken, door Mr. Olivier ROBIJNS, Advocaat aan de Balie van Luik, Advocatenkantoor HERVE;
 • Staat van de materiële vaste activa in de toelichting, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor.
 • Editie nr 266 | 5 januari - 18 januari 2009
 • Opbrengsten belastbaar als diverse inkomsten, door Eddy LESAGE, Erkend boekhouder-fiscalist;
 • Fiscus geeft richtlijnen voor inhouden roerende voorheffing op auteursrechten.
 • Pacioli wordt gerealiseerd in samenwerking met


  Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:11:33