Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2008
De edities van PACIOLI in 2008

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2008.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.Editie nr 265 | 8 december - 21 december 2008
 • Wie wil oogsten moet zaaien , door Roland SMETS, Voorzitter BIBF;
 • De nieuwe fiscale bemiddelingsdienst of het gevaar van het nutteloze, door Christophe LEMAIRE, Substituut - arbeidsauditeur te Luik, Licentiaat in fiscaal Recht, Docent CBCEC;
 • De vennootschap in moeilijkheden , door Jean-Pierre VINCKE, Erebedrijfsrevisor;
 • Personeelskosten in de resultatenrekening en in de sociale balans, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor,

 • Editie nr 264 | 24 november - 7 december 2008
 • Het Hof van Cassatie verklaart dat enkel het "abnormale" gedeelte van een meerwaarde belastbaar is, door Pierre-François COPPENS, Fiscaal Directeur, Groep DFSA, Docent aan de FUCAM en de Chambre belge des Comptables;
 • De alarmprocedure, door Jean-Pierre VINCKE, Erebedrijfsrevisor;
 • Werkingsregels voor vennootschappen versoepelen vanaf 1 januari 2009.
 • Editie nr 263 | 10 november - 23 november 2008
 • De tijdelijke handelsvennootschap, door Stéphane MERCIER, Erkende boekhouder-fiscalist;
 • Mijn eigendom, mijn bedrijf, het vruchtgebruik aan mijn vennootschap verkopen : een interessante optie - Problematiek van de waardebepaling, door Jean-Michel WILLEMS, Stagiair boekhouder-fiscalist, Winnaar BIBF-Prijs 2008;
 • Nieuwe bewaartermijnen van de boeken volgens de Boekhoudwet, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor .
 • Editie nr 262 | 27 oktober - 9 november 2008
 • Tax shelter : geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking, door Peter VERSCHELDEN;
 • Fusies en splitsingen (5) - boekhoudkundige aspecten, door Jean-Pierre VINCKE, Bedrijfsrevisor;
 • Schulden van aannemers en onderaannemers: trapsgewijze aansprakelijkheid of niet? Nadere bijzonderheden (zie Pacioli nr. 258, pag. 1-3), door Aurore JANSEN, Advocaat aan de Balie te Luik, Assistente aan de Universiteit van Luik.
 • Editie nr 261 | 13 oktober - 26 oktober 2008
 • Bijzondere BTW-regeling voor de makelaars van leveranciers van gas en elektriciteit en de telecommunicatieoperatoren - Beslissing nr. ET 110.297 van 13 mei 2008 , door Yvon COLSON, Externe medewerker;
 • Kapitaalsubsidies, investeringspremies, interestsubsidies en andere premies, door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor.
 • Editie nr 260 | 29 september - 12 oktober 2008
 • Enkele aspecten van de regelgeving betreffende de handelshuur, door Luc HERVE, Advocaat aan de Balie te Luik, Advocatenkantoor Herve, Wetenschappelijk medewerker aan de Rechtsfaculteit van de ULg, en Julie BOCKOURT, Advocaat aan de Balie te Luik, Elegis;
 • Verjaringstermijn RSZ werd gewijzigd, door Maria PLOUMEN, Ondervoorzitter BIBF;
 • Onkostenvergoedingen toegekend aan kunstenaars : toevoeging, door Adeline RÖMER, Advocaat aan de Balie te Luik, Assistente bij de Dienst Fiscaal Recht van de Universiteit Luik.
 • Editie nr 259 | 15 september - 28 september 2008
 • Onkostenvergoedingen toegekend aan kunstenaars: fiscaal recht in overeenstemming gebracht met sociaal recht, door Adeline RÖMER, Advocaat aan de Balie te Luik, Assistente bij de Dienst Fiscaal Recht van de Universiteit Luik;
 • Verlegging van de heffing medecontractant - werken in onroerende staat - artikel 20 KB nr.1 - facturering beoogde en niet-beoogde handelingen, door Yvon COLSON, externe medewerker.
 • Voor u geantwoord : bouwwerken op een in vruchtgebruik gegeven onroerend goed, Els VAN EENHOOGE, Tax Counsel Acosberk,
 • Editie nr 258 | 1 september - 14 september 2008
 • Sociale en fiscale schulden van aannemers uit de sector van het bouwbedrijf. Nieuwe risico’s voor de bouwheer en voor de aannemer die beroep doet op een onderaannemer,door Aurore JANSEN, Advocaat aan de Balie te Luik, Assistente aan de Universiteit van Luik;
 • Het stelsel van de voorafgaande beslissingen: procedureaspecten en actuele vragen,door Pierre-François COPPENS, Fiscaal directeur (Associatie DFSA), Docent bij de Chambre belge des comptables en de Hogeschool Francisco Ferrer.
 • Editie nr 257 | 18 augustus - 31 augustus 2008
 • Onroerende financiering via de tweede pensioenpijler,door Bruno LAMBOTTE, Viaxis;
 • Opbrengsten belastbaar als diverse inkomsten,door Eddy LESAGE, Erkende boekhouder-fiscalist;
 • Het ontslag van een bestuurder, door Jean-Pierre VINCKE, Erebedrijfsrevisor.
 • Editie nr 256 | 4 augustus - 17 augustus 2008
 • Bewaartermijnen: toelichting bij de circulaire,door Rudi MATTHEUS, Erkende boekhouder-fiscalist;
 • BTW - elektronisch gehouden dagboek van ontvangsten - Beslissing E.T. 112.577 van 8 november 2007,door Yvon COLSON, Externe medewerker BIBF;
 • Vereenvoudigde sociale balans,door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor.
 • Editie nr 255 | 9 juni - 22 juni 2008
 • BTW - Verplichte vermeldingen op facturen,door Yvon COLSON, Extrene medewerker;
 • Uti non abuti (Gebruiken, niet misbruiken) - Circulaire over notionele interestaftrek,door Jaak THIRION, Docent Xios Hogeschool, Erkende Boekhouder-fiscalist;
 • Wijzigingen inzake opmaak en neerlegging van de jaarrekening van verenigingen,door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor .
 • Editie nr 254 | 16 mei - 8 juni 2008
 • De nieuwe reglementering inzake autokosten in de P.B. en de Ven.B.door Stéphane MERCIER, Erkende boekhouder-fiscalist;
 • Autokosten vanaf 1 april 2007 (nieuwe wagens) en 1 april 2008 (alle wagens) : boekhouding aan te passen voor vennootschappen,door José HAUSTRAETE, Erkende boekhouder-fiscalist, Bedrijfsrevisor, Gastprofessor UGent, Speciale lic. Accountancy en Fiscaal Recht;
 • Vennootschappen betalen zelfde sociale bijdrage als vorig jaar.
 • Editie nr 253 | 12 mei - 25 mei 2008
 • De risico’s inzake aansprakelijkheid voor boekhouders (-fiscalisten) verminderen ... is vaak een kwestie van preventie!door Véronique SIRJACOBS, Jurist bij het BIBF ;
 • Enkele aspecten van de reglementering die geldt inzake de huurovereenkomsten m.b.t. de hoofdverblijfplaats,door Luc HERVE, Advocaat aan de Balie te Luik, Advocatenkantoor HERVE, Wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Rechten van de ULg, Julie BOCKOURT, Advocaat aan de Balie te Luik, Advocatenkantoor ELEGIS-HANNEQUART & RASIR;
 • BTW - belastingheffing - prijs lager dan de aankoopprijs - maatstaf van heffing voor het personeel,door Yvon COLSON, Externe medewerker.
 • Editie nr 252 | 28 april - 11 mei 2008
 • Een verzekerd boekhouder (-fiscalist) is er ... twee waard !door Geert LENAERTS, Algemeen directeur BIBF;
 • Aansprakelijkheid van de bestuurders ten aanzien van de wet van 20 juli 2006,door Catherine DAUBY, Advocaat aan de Balie te Luik, Advocatenkantoor HERVE.
 • Editie nr 251 | 14 april - 27 april 2008
 • Sportclubs en BTW - Niet zo eenvoudig !door Michel CEULEMANS, Lid van de Stagecommissie BIBF;
 • Zaakvoerders en bestuurders: BTW-plichtig of niet ?door Yvon COLSON, Externe medewerker BIBF;
 • Voor U geantwoord : Voorzieningen pensioen beloftes "boekhoudkundig en fiscaal",door Els VAN EENHOOGE, Tax Counsel ACOSBERK, en Pierre COLAERT (†), Tax Partner ACOSBERK, Erkend boekhouder-fiscalist.
 • Editie nr 250 | 31 maart - 13 april 2008
 • BTW - Heffing - Voorschotten - Borgsommen - Vergoedingen,door Yvon COLSON, Externe medewerker BIBF;
 • Fusies- en splitsingsverrichtingen en verwante verrichtingen (4),door Jean-Pierre VINCKE, Erebedrijfsrevisor.
 • Het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen : de globale oplossing voor de lacunes in de wettelijke sociale zekerheid,door Françoise LECLERCQ, Algemeen directeur Amonis OFP.
 • Editie nr 249 | 17 maart - 30 maart 2008
 • Vereffening van een patrimoniumvennootschap,door Stéphane MERCIER, Erkende boekhouder-fiscalist ;
 • Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen (3),door Jean-Pierre VINCKE, Erebedrijfsrevisor.
 • Editie nr 248 | 3 maart - 16 maart 2008
 • Verdeling van het resultaat : hoe optimaliseren ? ,door José HAUSTRAETE, Lid Uitvoerende Kamer BIBF, Bedrijfsrevisor, erkende boekhouder-fiscalist, Gastprofessor Universiteit Gent ;
 • Versoepelde Limosa-meldingsplicht voor wetenschappelijke congressen en vergaderingen in beperkte kring;
 • Europa publiceert "BTW-pakket" : nieuwe BTW regels "plaats van dienst" en vereenvoudigde procedure voor terruggave van BTW.
 • Editie nr 247 | 18 februari - 2 maart 2008
 • Noodzakelijk verband tussen de beroepskosten van een vennootschap en haar maatschappelijk doel,door Catherine DAUBY, Advocaat aan de Balie te Luik, Advocatenkantoor HERVE ;
 • Herkwalificatie interesten op rekening-courant: einde van de discussie? ,door Felix VANDEN HEEDE, Belastingconsulent
 • Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente,door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor.
 • Editie nr 246 | 3 februari - 17 februari 2008
 • Het vertrekpunt van de fiscale proceduretermijnen : een hervorming van het WIB92 op til? ,door Olivier ROBIJNS, Advocaat aan de Balie te Luik, Advocantenkantoor HERVE;
 • Het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar,door Olivier ROBIJNS, Advocaat aan de Balie te Luik, Advocatenkantoor HERVE.
 • Editie nr 245 | 21 januari - 3 februari 2008
 • BTW-eenheid - Belasting van sommige interne handelingen,door Yvon COLSON, externe medewerker BIBF;
 • BTW-eenheid - De administratieve circulaire is verschenen,door Yvon COLSON, externe medewerker BIBF;
 • Het Canada dry-brugpensioen,door Jacques BOULET, Bestuurder VIAXIS;
 • Griffies krijgen richtlijnen voor akten en stukken van handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen met handelsvorm.
 • Editie nr 244 | 7 januari- 20 januari 2008
 • Administratie staat volledige BTW-aftrek op vervangwagens toe,door Yvon COLSON, externe medewerker BIBF;
 • Voorleggen, goedkeuren en neerleggen van de jaarrekening,door Michel VANDER LINDEN, Ere-bedrijsfrevisor.
 • Pacioli wordt gerealiseerd in samenwerking met


  Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:11:44