Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2007
De edities van PACIOLI in 2007

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2007.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.Editie nr 243 | 10 december - 23 december 2007
 • 186 dagen ... ,door Roland SMETS, Voorzitter BIBF ;
 • Europa en financiële verslaggeving : minder transparantie en meer Kafka ?door Geert LENAERTS, Algemeen directeur BIBF
 • De continuïteit van de onderneming en het Wetboek van Vennootschappendoor Jean-Pierre VINCKE, bedrijfsrevisor

 • Editie nr 242 | 25 november - 9 december 2007
 • VZW en BTW : vrijstellingen, bijdragen en subsidies,door Michel CEULEMANS, Lid Stagecommissie van het BIBF;
 • Interne pensioen voorziening,door Jacques BOULET, Zaakvoerder VIAXIS;
 • Het activeren van kosten,door Georges HONORE, Accountant- Belastingconsulent.

 • Editie nr 241 | 11 november - 25 november 2007
 • De Belgische grensarbeider: sociale en fiscale implicaties ten gevolge van een tewerkstelling in Frankrijk,door Yves COPPENS, Tax Counsel en Veerle TRIEMPONT, Senior Tax Counsel;
 • BTW-eenheid - herziening van de aftrek - toetreding en uittreding van leden,door Yvon COLSON, Externe medewerker BIBF;
 • Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen (2),door Jean-Pierre VINCKE, Bedrijfsrevisor;
 • Maaltijdcheques toegekend aan de zelfstandige bedrijfsleiders: eindelijk een realiteit,door Lawrence CLAES, Erkend boekhouder-fiscalist.

 • Editie nr 240 | 29 oktober - 11 november 2007
 • Verzwaarde aansprakelijkheid voor ontoereikend maatschappelijk kapitaal bij faillissement,door Julie BOCKOURT, Advocaat bij de Balie van Luik;
 • Wijziging van artikel 26 van het WIB 92 door de programmawet van 27 april 2007 : enkele woorden die veel pijn veroorzaken... ,door Pierre-François COPPENS, Tax Director (Kabinet Delvaux, Fronville, Servais et Associés), Professor bij de Chambre belge des Comptables en de HEC Francisco Ferrer.

 • Editie nr 239 | 30 maart - 12 april 2009
 • De Belgische grensarbeider : sociale en fiscale implicaties tengevolge van een Nederlandse tewerkstelling,door Yves COPPENS, Tax Counsel en Veerle TRIEMPONT, Senior Tax Counsel;
 • Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen,door Jean-Pierre VINCKE, Bedrijfsrevisor;
 • Onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats dient voor de zelfstandige, kan voortaan niet voor beslag vatbaar worden verklaard,door Marianne DICKSTEIN, Advocaat aan de Balie van Brussel, DicksteinLawyers & Mediators.

 • Editie nr 238 | 1 oktober - 14 oktober 2007
 • De franchiseovereenkomst,door Olivier ROBIJNS, Advocaat aan de Balie te Luik, Advocatenkantoor HERVE;
 • De sociale zekerheid van de zelfstandigen,door Jacques BOULET, Zaakvoerder VIAXIS.

 • Editie nr 237 | 17 september - 30 september 2007
 • Onwettige uitoefening van het beroep van zelfstandig boekhouder (-fiscalist) voor rekening van derden - Overzicht van tien jaar rechtspraak,door Sophie MORIS en Renaat SOENENS, verantwoordelijken binnen het BIBF, belast met de opsporing en de vervolging van de illegale uitoefening van het beroep van boekhouder.

 • Editie nr 236 | 3 september - 16 september 2007
 • De sociale zekerheid van de zelfstandigen,door Jacques BOULET, zaakvoerder VIAXIS;
 • Notionele interest "kleine vennootschappen" en jaarrekening,door Stéphane MERCIER, erkend boekhouder-fiscalist,
 • Afschaffing effecten aan toonder uitgevoerd.

 • Editie nr 235 | 20 augustus - 2 september 2007
 • De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de BTW,door Catherine DAUBY, advocaat aan de balie te Luik;
 • Zelfstandigenpensioen : discriminatie?door Jacques BOULET, zaakvoerder VIAXIS
 • Bedrijfsvoorheffing: elektronische aangifte verplicht, nog een stap in de richting van de volledige elektronische ruimte,door Marc VAN THOURNOUT, erkend boekhouder-fiscalist, plaatsvervangend lid van de Nationale Raad.

 • Editie nr 234 | 6 augustus - 19 augustus 2007
 • BTW - belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge - intracommunautaire leveringen en uitvoer;
 • Registratie van aannemers, België en het EG-Verdrag,door Stéphane MERCIER, Erkend boekhouder-fiscalist;
 • Voor u geantwoord : Meerwaardebelasting bij gemengd gebruik woning,door Pierre COLAERT, Tax Partner Baker Tilly Belgium, Erkend boekhouder-fiscalist.

 • Editie nr 233 | 11 juni - 24 juni 2007
 • De programmawet van 27 april 2007 : fiscale maatregelen,door Liesbet UYTTENHOVE, Advocaat, Meritius Advocaten, Praktijkassistent EHSAL-FHS Seminaries;
 • Maaltijdcheques toegekend aan zelfstandige bedrijfsleiders vrijgesteld vanaf 1 januari 2007
 • De administratieve procedure voor de investeringsaftrek voor veiligheidsinvesteringen is vereenvoudigd

 • Editie nr 232 | 28 mei - 10 juni 2007
 • Nog maar eens een "Wet houdende diverse bepalingen",door Liesbet UYTTENHOVE, advocaat, Meritius Advocaten, Praktijkassistent EHSAL-FHS Seminaries. ;
 • BTW-eenheid. Nadere beschouwing.

 • Editie nr 231 | 14 mei - 27 mei 2007
 • De nieuwe procedure voor de vereffening van handelsvennootschappen: beschrijving en analyse,door Christophe LEMAIRE, Gerechtelijk stagiair, Lic. in het Fiscaal Recht, Professor aan de CBCEC.;
 • BTW - Werken aan een gebouw voor gemengd gebruik - 6% of 21% ?

 • Editie nr 230 | 30 april - 13 mei 2007
 • Editoriaal,door Marcel-Jean PAQUET, José PATTYN en Véronique GODDEERIS, leden van het bureau van het BIBF;
 • Hoe de ondernemingen bijstaan bij het innen van hun schuldvorderingen?door Marianne DICKSTEIN, Advocaat aan de Balie van Brussel, Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken;
 • Een opmerkelijk vonnis over de afschrijving van cliënteel van een ziekenhuisgeneesheer en de kosten in verband met het vruchtgebruik van een gebouw,door Pierre-François COPPENS, Advocaat aan de Balie van Brussel, Professor aan de Chambre belge des Comptables et Conseils fiscaux.

 • Editie nr 229 | 16 april - 29 april 2007
 • Boekhouding van grote vzw’s (vervolg),door Michel VANDER LINDEN, Ere-bedrijfsrevisor;

 • Editie nr 228 | 2 april - 15 april 2007
 • BTW-eenheid sinds 1 april 2007;
 • Aftrek van management fees en met elkaar concurrerende principes van de artikelen 26 en 49 WIB 1992,door Pierre-François COPPENS, Advocaat, Kantoor Louiselawyers, Docent CBCEC;
 • Meldingsplicht voor in België tewerkgestelde buitenlanders,door Pierre COLAERT, Tax Partner Baker Tilly Belgium
 • Notionele intrestaftrek : geen onaantastbaarheidsvoorwaarde

 • Editie nr 227 | 18 maart - 1 april 2007
 • Wijzigingen in de neerlegging van jaarrekeningen vanaf 2 april 2007,door Fabienne VERDUYN, Adjunct-Adviseur Balanscentrale NBB;
 • De investeringsaftrek (aanslagjaar 2007) nader beschouwd,door Stéphane MERCIER, erkend boekhouder-fiscalist;
 • Wijziging van het belastingstelsel van Tax Shelter,door Olivier ROBIJNS, Advocaat aan de balie van Luik, Advocatenkantoor HERVE

 • Editie nr 226 | 5 maart - 18 maart 2007
 • Wisselend succes voor de belastingadministratie in haar kruistocht tegen de "vruchtgebruikconstructies",door Pierre-François COPPENS, Advocaat (Kantoor Louise Lawyers), Docent aan de Chambre belge des Comptables en de Ephec;
 • BTW - het elektronisch dagboek van ontvangsten en de elektronische periodieke aangifte;
 • VZW en de sociale balans,door Michel VANDER LINDEN, Erebedrijfsrevisor.

 • Editie nr 225 | 19 februari - 4 maart 2007
 • Flash: 1. Verwijlintresten bij betalingsachterstand in handeltransacties / 2. Indexering inkomstenbelastingen AJ 2008;
 • (Schijn)werknemer of (schijn)zelfstandige ? ... Soms een moeilijke evenwichtsoefening !,door Geert LENAERTS, Algemeen directeur BIBF;
 • Voordelen van alle aard: tarieven voor gratis gebruik bedrijfswagens geïndexeerd;
 • BTW - privégebruik gebouw : maatstaf van heffing overeenstemmend met herzieningsperiode aftrekken.

 • Editie nr 224 | 5 februari - 18 februari 2007
 • Programmawet en wet houdende diverse bepalingen,door Liesbet UYTTENHOVE, MERITIUS Advocaten;
 • Welke boekhoudkundig stelsel voor de kleine vereniging die gebruik maakt van een programma met dubbel boekhouden ?door Michel VANDER LINDEN, Ere-Bedrijfsrevisor.

 • Editie nr 223 | 22 januari - 4 februari 2007
 • Wat verandert in 2007 inzake BTW ?
 • Het vertrekpunt van de termijn voor gerechtelijk beroep bij een directoriale beslissing: kalmte na de storm,door Christophe LEMAIRE, Licentiaat fiscaal recht, gerechtelijke stagiair, Professor CBCEC
 • De boekhoudkundige verwerking van factoring,door Jean-Pierre VINCKE, Bedrijfsrevisor

 • Editie nr 222 | 8 januari - 21 januari 2007
 • Meerwaarden op aandelen en de toepassing van artikel 90, 9° WIB 1992,door Eddy LESAGE, Erkend boekhouder-fiscalist;
 • Het dagboek van de kleine verenigingen : nieuwe regels,door Michel VANDER LINDEN, Ere-bedrijfsrevisor;
 • Elektronische BTW-aangifte verplicht vanaf 2007
 • Pacioli wordt gerealiseerd in samenwerking met


  Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:11:53