Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
De edities van PACIOLI in 2006
De edities van PACIOLI in 2006

Pacioli is het tweewekelijkse informatieblad van het BIBF. Deze publicatie brengt diepgaande artikels omtrent boekhouden, fiscaliteit, sociaal recht, vennootschapsrecht en plichtenleer en is één van de voornaamste spreekbuizen van het Instituut naar zijn leden en stagiaires toe, evenals naar partners uit de economische en politieke wereld.
Hieronder vindt u een overzicht van alle edities verschenen in 2006.

! ! ! Indien U een publicatie van Pacioli consulteert, gelieve er dan rekening mee te houden dat :
- specifiek voor de vroeger gepubliceerde artikels : het mogelijk is dat er sinds de publicatie van het geconsulteerde artikel wetswijzigingen, verschillende interpretaties door rechtspraak en/of rechtleer of andere wijzigen zijn tussengekomen. Gelieve dus steeds, via andere aanvullende bronnen, de actualiteitswaarde van de artikels na te gaan indien U deze wenst te gebruiken in uw beroepspraktijk.
- het BIBF instaat voor de betrouwbaarheid van de in haar publicaties opgenomen informatie, waarvoor zij echter op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.Editie nr 221 | 10 december - 24 december 2006
 • Editoriaal, door het Bureau van het BIBF;
 • Collectief woon-werkverkeer, door Liesbet UYTTENHOVE, Meritius Advocaten
 • Internationale fiscaliteit - Fictieve vestigingen - Arrest Cadbury Schweppes,door Stéphane MERCIER, Erkend boekhouder-fiscalist
 • Liquidatieboni, door Georges HONORÉ, Lid van de Stagecomissie BIBF
 • Commissaris en controleur van de rekeningen in de verenigingen, door Michel VANDER LINDEN, Ere-Bedrijfsrevisor

 • Editie nr 220 | 27 november - 10 december 2006
 • Bijkantoren in België van buitenlandse vennootschappen, door Michel VANDER LINDEN, Ere-bijdrijfsrevisor;
 • In het buitenland gevestigde belastingplichtigen - Handelingen verricht in België - Heffing van de BTW.

 • Editie nr 219 | 13 november - 26 november 2006
 • Boekhouding van grote vzw’s, door Michel VANDER LINDEN, Ere-bijdrijfsrevisor;
 • Uitzonderlijke kosten, door Georges HONORÉ, Lid van de stagecommissie BIBF;
 • Omzettingen in het vennootschapsrecht, door Jean-Pierre VINCKE, Bedrijfsrevisor.

 • Editie nr 218 | 30 maart - 12 april 2009
 • Inbreng in natura : hoe wordt de aanschaffingswaarde bepaald van de aandelen in ruil voor de inbreng en op welk ogenblik wordt de meerwaarde gerealiseerd ? door Pierre-François COPPENS, advocaat aan de Balie te Brussel, Docent bij de Chambre belge des Comptables en aan het EPHEC;
 • Ontslag en motivering : het gevolg van het niet of onvoldoende motiveren van de verbreking, door Michel STRONGYLOS.

 • Editie nr 217 | 16 oktober - 29 oktober 2006
 • Flash: Permanente vorming 2005
 • Inschrijving en storting via rekening-courant, door Jean-Pierre VINCKE, Bedrijfsrevisor;
 • Discontinuïteit van de activiteiten, door Georges HONORÉ, Lid van de Stagecommissie BIBF;
 • Diensten - belastbaar feit - opeisbaar feit - facturering - werk in onroerende staat, door Eddy SOENEN, lid van de Stagecommissie BIBF;
 • Wijziging BTW-wetgeving in Frankrijk sinds 1 september 2006, door Eddy SOENEN, Lid van de Stagecommissie BIBF.

 • Editie nr 216 | 2 oktober - 15 oktober 2006
 • Voordelen van alle aard, door Michel VANDER LINDEN, Ere-Bedrijfsrevisor;
 • BTW-regeling voor syndici van gebouwen;
 • Werk in onroerende staat voor eigen behoeften - Tarief, door Eddy SOENEN, Lid van de Stagecommissie BIBF;
 • Hogere investeringsaftrek voor veiligheidsinvesteringen: KB/WIB 92 aangepast.

 • Editie nr 215 | 18 september - 1 oktober 2006
 • Flash: Tijdens de maanden oktober en november 2006 zal het BIBF aan verschillende vakbeurzen deelnemen;
 • Nieuwe regels inzake vereffening van vennootschappen, door Luc STOLLE, Meritius Advocaten;
 • Uit de praktijk: kan de Belastingadministratie terugkomen op een gegeven akkoord? door Els VAN EENHOOGE, Fiscaal medewerkster kantoor Acos Berk & Danny DE DECKER, Erkend boekhouder-fiscalist Acos Berk;

 • Editie nr 214 | 4 september - 17 september 2006
 • Flash: Staatstseun - Europese Commissie eist herroeping van de Luxemburgse fiscale voorkeurbehandeling van financiële holdings;
 • BTW - Arrest SEELING : vervolg;
 • Boekhoudkundige begrippen en notionele interest, door Stéphane MERCIER, Erkend boekhouder-fiscalist;
 • Neerlegging van de jaarrekening van de kleine vereniging, door Michel VANDER LINDEN, Ere-bedrijfsrevisor.

 • Editie nr 213 | 21 augustus - 3 september 2006
 • Flash: Hogere interestvoet voor achterstallige facturen;
 • Nieuwe Programmawet : de fiscale bepalingen op een rijtje gezet, door Liesbet UYTTENHOVE, Meritius Advocaten;
 • De Programmawet van 20 juli 2006 - vervolg, door Jean-Pierre VINCKE, Bedrijfsrevisor;
 • De Wet houdende diverse bepalingen: wijziging van art. 133, 134 en 620 van W. Venn., door Jean-Pierre VINCKE, bedrijfsrevisor;
 • BTW - Het ontvangstbewijs onder de loep
 • Roerende voorheffing op dividenden, door George HONORÉ, Lid van de Stagecommissie BIBF;
 • Neerlegging jaarrekening: reminder overmachtprocedure;
 • De ’Canada dry’-brugpensioenen & het Generatiepact, door Jacques BOULET, zaakvoerder Viaxis.

 • Editie nr 212 | 07 augustus - 20 augustus 2006
 • Flash: Aangepaste kilometervergoeding openbare sector vanaf 1 juli 2006
 • Fiscale benadering van de horeca inzake BTW, door Eddy SOENEN, lid stagecommissie BIBF en José PATTYN, erkend boekhouder-fiscalist, Ondervoorzitter BIBF.

 • Editie nr 211 | 12 juni -25 juni 2006
 • Flash: Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2007 in Belgisch Staatsblad
 • Norm betreffende de permanente vorming van de erkende boekhouders (-fiscalisten) en de stagiairs boekhouders (-fiscalisten)
 • Het fiscaal statuut van de kunstenaar, door Adeline RÖMER, advocaat bij de Balie van Luik;
 • Het sociaal statuut van de kunstenaar, door Michel STRONGYLOS, advocaat Elegis, Hannequart & Rasir;
 • BTW - Aftrek op de door het personeel gekochte brandstof (Hof van Justitie C-33/03 van 10 maart 2005)

 • Editie nr 210 | 29 mei - 11 juni 2006
 • Flash: Laureaten van de BIBF-Prijzen
 • Onbeperkt uitstel van de invordering, door F. DELOBBE, Advocaat, Elegis, Hannequart & Raisir
 • De quasi-inbreng, door Jean Pierre VINCKE, Bedrijfsrevisor
 • Bewaarplicht van de boeken, door Michel VANDER LINDEN, Ere-bedrijfsrevior;
 • Laattijdige neerlegging jaarrekening : Financiën betaalt federale bijdrage terug bij overmacht.

 • Editie nr 209 | 15 mei - 28 mei 2006
 • Flash: CBN wordt autonome instelling
 • De vennootschapsbijdrage, door Michel VANDER LINDEN, Ere-bedrijfsrevisor
 • Mutaties van de reserves : belastbare gereserveerde winst - vervolg, door Georges HONORÉ , Lid stagecommissie BIBF
 • BTW - Vereffeningshandelingen en recht op aftrek - Europees Hof van Justitie - Zaak FINI c-32/03 van 3 maart 2005

 • Editie nr 208 | 1 mei - 14 mei 2006
 • Flash: Vennootschapsbijdragen 2006;
 • Bevrijding van persoonlijke zekerheid in geval van faillissement : regime volgens de Wet van 20 juli 2005, door Adeline RÖMER, advocaat aan de balie van Luik;
 • Inbreng in natura, door Jean-Pierre VINCKE, bedrijfsrevisor;
 • Belangrijke evolutie in beslechting van geschillen, door Luc STOLLE, advocaat, MERITIUS.

 • Editie nr 207 | 17 april - 30 april 2006
 • Flash: Percentage voordeel van alle aard, goedkope of renteloze leningen;
 • BTW - bedrijfsmiddel verkregen door een niet-belastingplichtige - afschaffing van de aftrek uit hoofde van latere belastingplicht;
 • Fiscale wijzigingen, door Jacques BOULET, zaakvoerder VIAXIS
 • De inventaris, door Georges HONORE, Lid van de Stagecommissie BIBF
 • Investeringsaftrek: fiscus publiceert percentages voor aanslag 2007

 • Editie nr 206 | 3 april - 16 april 2006
 • Flash : Koninklijke besluiten van 8 maart 2006 houdende oprichting van het "Contactpunt regularisaties" bij de FOD Financiën en van 9 maart 2006 met in bijlage de formuliermodellen van regularisatie-aangifte en regularisatie-attest
 • PB/VennB. - Twee belastingen die u moet kennen om de bedrijfsleider te bezoldigen, door Jeanine VANESSE, Licentiaat in de rechten, docent;
 • Firmawagen : indexering vanaf begin 2006

 • Editie nr 205 | 20 maart - 2 april 2006
 • Flash : Nieuwe fiscale regeling voor Canada Dry-vergoedingen
 • De boekhouding van kleine vzw’s, door Michel VANDER LINDEN , Ere-Bedrijfsrevisor;
 • Fiscale behandeling van kosten voor kinderopvang, door Pierre COLAERT, Erkend Boekhouder-Fiscalist;
 • Facturatieverplichtingen voor voortbrengers en grossierbedrijven, door Eddy SOENEN, Lid van de Stagecommissie BIBF;

 • Editie nr 204 | 6 maart - 19 maart 2006
 • Flash : - Bedrijfsmiddelen verworven in de hoedanigheid van niet-belastingplichtige
 • De notionele intrestaftrek : optimalisatie en aandachtspunten, door Rudi MATTHEUS, erkend boekhouder-fiscalist
 • De zwanezang van de effecten aan toonder, door Luc STOLLE, Meritius advocaten, Lid Stagecommissie BIBF;
 • De wijziging van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen (omvangcriteria), door Jean Pierre VINCKE, bedrijfsrevisor;
 • Terbeschikkingstelling van ruimte voor het aanbrengen van reclame en reclameborden, door Eddy SOENEN, Lid Stagecommissie BIBF;
 • Elektronisch indienen van de jaarlijkse lijst van de BTW-belastingplichtige afnemers voortaan mogelijk.

 • Editie nr 203 | 20 februari - 5 maart 2006
 • Flash : - Gemiddelde motorbrandstofprijs in 2005;
 • De dienst voor voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, door F. DELOBBE, Advocaat aan de Balie te LUIK - Elegis, Hannequart & Rasir;
 • BTW - uitvoerende artiesten - vrijstelling van artikel 44 Wetboek BTW - ook rechtspersonen

 • Editie nr 202 | 6 februari - 19 februari 2006
 • Flash : - Levensverzekering bij hypothecair krediet, e.a. - wijzigingen ingevolge Programmawet 30.12.2005 - Belastingsaftrek voor risicokapitaal : tarieven AJ 2007;
 • De antiwitwaswetgeving gaat ook u aan ... en dit dagelijks, door Alexis GROSJEAN, jurist BIBF;
 • Fiscale wijzigingen 2006, context, inhoud .... , door Jacques BOULET, zaakvoerder VIAXIS;
 • De wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen aangebracht door de Wet van 23 december 2005 door Jean-Pierre VINCKE, bedrijfsrevisor
 • Percentages voorziening voor vakantiegeld

 • Editie nr 201 | 30 maart - 12 april 2009
 • Flash : - Vereenvoudiging neerlegging oprichtingsakte vennootschap - BIBF-info;
 • Illegale uitoefening economische beroepen zwaarder gestraft ! door Geert LENAERTS, Algemeen directeur BIBF;
 • BIBF-nieuws: ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2006;
 • Wijziging van boetesysteem voor laattijdige neerlegging van jaarrekening, door Jean-Pierre VINCKE, Bedrijfsrevisor;
 • BTW - recente wijzigingen

 • Editie nr 200 | 30 maart - 12 april 2009
 • Editoriaal - Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan, door de Redactie;
 • Wie was Luca Pacioli?
 • Ontmoeting met Mevrouw de Minister Sabine Laruelle;
 • De bijdrage van "Pacioli" aan permanente vorming, door Jean-Paul SERVAIS, Voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen;
 • De samenwerking tussen de cijferberoepen en de fiscale administratie gaat erop vooruit ! door Jean-Marc DELPORTE, Administrateur-generaal van de Belastingen en de Invordering;
 • De evolutie van het beroep bevorderen : een prioriteit!
 • PACIOLI - onze enquête
 • Pacioli wordt gerealiseerd in samenwerking met


  Laatst gewijzigd op 04/02/2021 17:12:04