Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Agenda schriftelijke en mondelinge proeven
A. Schriftelijke proeven

9 Mei 2020 – Referentiecodex : 2019

Inschrijvingen geopend vanaf : vrijdag 11 oktober 2019

Uiterste inschrijvingsdatum : 9 april 2020*

14 november 2020 (voorlopige datum)

Inschrijvingen geopend vanaf : vrijdag 10 april 2020

Uiterste inschrijvingsdatum : 15 oktober 2020*

*Art 6 3de alinea van het KB van 27/09/2015 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouder en erkende boekhouders-fiscalisten.

Deze aanvraag tot inschrijving moet, op straffe van onontvankelijkheid, uiterlijk gebeuren 30 kalenderdagen voorafgaand aan de datum waarop het schriftelijk gedeelte van het praktisch bekwaamheidsexamen plaatsvindt en in elk geval voor het verstrijken van de wettelijke stagetermijn zoals bedoeld in artikel 51 van de wet. “

U kan het einde van uw driejarige stageperiode steeds terugvinden in uw “stageverslag V2” op ons extranet.

B. Mondelinge proeven

Artikel 10§2 KB van 27/09/2015: “§ 2. De stagiair die geslaagd is op de schriftelijke proef kan ervoor opteren om zijn resultaat op de schriftelijke proef te behouden.

In dat geval kan hij deelnemen aan alle volgende mondelinge proeven gedurende de stageperiode zoals bedoeld in artikel 51 van de wet, zonder de schriftelijke proef opnieuw te moeten afleggen .

Indien hij ervoor opteert om zich in te schrijven voor een nieuwe schriftelijke proef, omvat deze alle materies van artikel 4 en vervalt automatisch en onherroepelijk het resultaat op zijn eerdere schriftelijke proeven.”

De aanvraag tot deelname aan een mondelinge proef gebeurt per e-mail en dit aan de stagedienst@bibf.be.

Elke kandidaat kan ten hoogste aan één mondelinge proef per sessie deelnemen.

Sessie mondelinge proeven vanaf juni 2020

Inschrijvingen:

- Vanaf 9 november 2019

- Laatste inschrijvingsdatum : 08 mei 2020

Sessie mondelinge proeven vanaf december 2020

- Vanaf 9 mei 2020

- Laatste inschrijvingsdatum : 13/11/2020 (voorlopige datum)


Laatst gewijzigd op 06/02/2020 15:31:10