Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Richtlijnen en besluiten

Binnen het kader van zijn wettelijke opdracht kan de Nationale Raad een aantal beslissingen nemen die een algemene draagwijdte hebben voor alle erkende boekhouders en boekhouders-fiscalisten en voor alle stagiairs boekhouders en stagiair boekhouders-fiscalisten.

1. Algemene Richtlijnen van de Raad 2. Beslissingen van de Nationale Raad inzake permanente vorming

 • 2019 - Beslissing van 23 november 2018 inzake de vaststelling van de uren permanente vorming voor 2019 op 40 uur (32 + 8 uur)
 • 2018 - Beslissing van 17 november 2017 inzake de vaststelling van de uren permanente vorming voor 2018 op 40 uur (32 + 8 uur)
 • 2017 - Beslissing van 28 oktober 2016 inzake de vaststelling van de uren permanente vorming in 2017 op 40 uur (32 + 8 uur)
 • 2016 - Beslissing van 30 oktober 2015 inzake de vaststelling van de uren permanente vorming in 2016 op 40 uur (32 + 8 uur)
 • 2015 - Beslissing van 28 november 2014 inzake de vaststelling van de uren permanente vorming in 2015 op 40 uur (32 + 8 uur) met minstens één seminarie betreffende de organisatie van een boekhoudkantoor alsook een seminarie over de E-invoicing/E facturatie van in totaal 6 uur (voor beide seminaries samen) en dit gespreid over de periode 2014-2015 voor zover er nog geen seminarie hierover werd gevolgd in 2013;
 • 2014 - Beslissing van 22 november 2013 inzake de vaststelling van de uren permanente vorming in 2014 op 40 uur (32 + 8 uur) met minstens één seminarie betreffende de organisatie van een boekhoudkantoor alsook een seminarie over de E-invoicing/E facturatie van in totaal 6 uur (voor beide seminaries samen) en dit gespreid over de periode 2014-2015 voor zover er nog geen seminarie hierover werd gevolgd in 2013;

3. De beslissingen van de Nationale Raad inzake de jaarlijkse verplichte wettelijke bijdrage 2020
 • Bijdrage 2020 - Beslissing van 08 januari 2020 inzake de vaststelling van de ledenbijdrage voor 2020 en goedgekeurd door de voogdijminister: 405,00 EUR;
 • De supplementaire bijdrage voor de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in het kader van de witwaswetgeving bedraagt 17,70 EUR;
 • Bij laattijdige betaling (na vervaldatum) wordt de bijdrage zowel voor natuurlijke als rechtspersonen verhoogd met 75,00 EUR;
 • De jaarlijkse bijdrage in de stagekosten voor de stagiairs : 160,00 EUR;
 • Stagiair-boekhouders(-fiscalisten) die sinds drie jaar of meer stagiair zijn op het ogenblik van de invordering van de ledenbijdrage of die ingeschreven werden op de lijst van de stagiairs nadat zij werden opgespoord voor het illegaal uitoefenen van het beroep, betalen een normale ledenbijdrage zoals voor de leden beroepsbeoefenaars : 405,00€
 • Dossierrecht voor nieuwe stagiairs : 150,00 EUR;
 • Jaarlijkse bijdrage voor de erkende rechtspersonen / vennootschappen : 200,00 EUR;
 • Eenmalig dossierrecht voor de erkenning als boekhoudvennootschap: 150,00 EUR ;
 • Dossierkost van 60,00 EUR per bijkomend mondeling examen dat een stagiair aflegt (op basis van eerder verworven vrijstelling voor het schriftelijk examen). Het eerste mondeling examen (net zoals het schriftelijk) blijft gratis.
2019
 • Bijdrage 2019 - Beslissing van 23 november 2018 inzake de vaststelling van de ledenbijdrage voor 2019 en goedgekeurd door de voogdijminister: 405,00 EUR;
 • De supplementaire bijdrage voor de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in het kader van de witwaswetgeving bedraagt 17,45 EUR;
 • Bij laattijdige betaling (na vervaldatum) wordt de bijdrage zowel voor natuurlijke als rechtspersonen verhoogd met 75,00 EUR;
 • De jaarlijkse bijdrage in de stagekosten voor de stagiairs : 160,00 EUR;
 • Stagiair-boekhouders(-fiscalisten) die sinds drie jaar of meer stagiair zijn op het ogenblik van de invordering van de ledenbijdrage of die ingeschreven werden op de lijst van de stagiairs nadat zij werden opgespoord voor het illegaal uitoefenen van het beroep, betalen een normale ledenbijdrage zoals voor de leden beroepsbeoefenaars : 405,00€
 • Dossierrecht voor nieuwe stagiairs : 150,00 EUR;
 • Jaarlijkse bijdrage voor de erkende rechtspersonen / vennootschappen : 200,00 EUR;
 • Eenmalig dossierrecht voor de erkenning als boekhoudvennootschap: 150,00 EUR ;
 • Premie voor collectieve polis Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid + bemiddeling voor externe leden : 462,00 EUR (zie extranet).
 • Dossierkost van 60,00 EUR per bijkomend mondeling examen dat een stagiair aflegt (op basis van eerder verworven vrijstelling voor het schriftelijk examen). Het eerste mondeling examen (net zoals het schriftelijk) blijft gratis.

2018

 • Bijdrage 2018 - Beslissing van 17 november 2017 inzake de vaststelling van de ledenbijdrage voor 2018 en goedgekeurd door de voogdijminister: 405,00 EUR;
 • De supplementaire bijdrage voor de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in het kader van de witwaswetgeving bedraagt 17,11 EUR;
 • Bij laattijdige betaling (na vervaldatum) wordt de bijdrage zowel voor natuurlijke als rechtspersonen verhoogd met 75,00 EUR;
 • De jaarlijkse bijdrage in de stagekosten voor de stagiairs : 160,00 EUR;
 • Stagiair-boekhouders(-fiscalisten) die sinds drie jaar of meer stagiair zijn op het ogenblik van de invordering van de ledenbijdrage of die ingeschreven werden op de lijst van de stagiairs nadat zij werden opgespoord voor het illegaal uitoefenen van het beroep, betalen een normale ledenbijdrage zoals voor de leden beroepsbeoefenaars : 405,00€
 • Dossierrecht voor nieuwe stagiairs : 150,00 EUR;
 • Jaarlijkse bijdrage voor de erkende rechtspersonen / vennootschappen : 200,00 EUR;
 • Eenmalig dossierrecht voor de erkenning als boekhoudvennootschap: 150,00 EUR ;
 • Premie voor collectieve polis Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid + bemiddeling voor externe leden : 435,00 EUR (zie extranet).
2017
 • Bijdrage 2017 - Beslissing van 28 oktober 2016 inzake de vaststelling van de ledenbijdrage voor 2017 en goedgekeurd door de voogdijminister: 395,00 EUR;
 • De supplementaire bijdrage voor de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in het kader van de witwaswetgeving bedraagt 16,83 EUR ;
 • Bij laattijdige betaling (na vervaldatum) wordt de bijdrage zowel voor natuurlijke als rechtspersonen verhoogd met 75,00 EUR;
 • De jaarlijkse bijdrage in de stagekosten voor de stagiairs : 160,00 EUR;
 • Stagiair-boekhouders(-fiscalisten) die een nieuwe stageperiode (na hun eerste stage) zijn begonnen of die ingeschreven werden op de lijst van de stagiairs nadat zij werden opgespoord voor het illegaal uitoefenen van het beroep, betalen een normale ledenbijdrage zoals voor de leden beroepsbeoefenaars (artikel 10 § 3 huishoudelijk reglement). : 395, 00€
 • Dossierrecht voor nieuwe stagiairs : 150,00 EUR;
 • Jaarlijkse bijdrage voor de erkende rechtspersonen / vennootschappen : 190,00 EUR;
 • Eenmalig dossierrecht voor de erkenning als boekhoudvennootschap: 150,00 EUR ;
 • Premie voor collectieve polis Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid + bemiddeling voor externe leden : 385,00 EUR (zie extranet).
2016
 • Bijdrage 2016 - Beslissing van 30 oktober 2015 inzake de vaststelling van de ledenbijdrage voor 2016 en goedgekeurd door de voogdijminister: 395,00 EUR;
 • De supplementaire bijdrage voor de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in het kader van de witwaswetgeving bedraagt 16,39 EUR ;
 • Bij laattijdige betaling (na vervaldatum) wordt de bijdrage zowel voor natuurlijke als rechtspersonen verhoogd met 75,00 EUR;
 • De jaarlijkse bijdrage in de stagekosten voor de stagiairs : 125,00 EUR;
 • Stagiair-boekhouders(-fiscalisten) die een nieuwe stageperiode (na hun eerste stage) zijn begonnen of die ingeschreven werden op de lijst van de stagiairs nadat zij werden opgespoord voor het illegaal uitoefenen van het beroep, betalen een normale ledenbijdrage zoals voor de leden beroepsbeoefenaars (artikel 10 § 3 huishoudelijk reglement). : 395, 00€
 • Dossierrecht voor nieuwe stagiairs : 150,00 EUR;
 • Jaarlijkse bijdrage voor de erkende rechtspersonen / vennootschappen : 190,00 EUR;
 • Eenmalig dossierrecht voor de erkenning als boekhoudvennootschap: 150,00 EUR ;
 • Premie voor collectieve polis Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid + bemiddeling voor externe leden : 310,00 EUR (zie extranet).
2015
 • Bijdrage 2015 - Beslissing van 28 november 2014 inzake de vaststelling van de ledenbijdrage voor 2015 en goedgekeurd door de voogdijminister op 10 december 2014: 390,00 EUR;
 • De supplementaire bijdrage voor de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in het kader van de witwaswetgeving bedraagt 16,11 EUR ;
 • Bij laattijdige betaling (na vervaldatum) wordt de bijdrage zowel voor natuurlijke als rechtspersonen verhoogd met 75,00 EUR;
 • Zie aanvullende informatie inzake bijdragen voor de nieuwe leden, na regularisatie van hun illegale uitoefening of stopzetting van de beroepsactiviteit gedurende het jaar.
 • De jaarlijkse bijdrage in de stagekosten voor de stagiairs : 100,00 EUR;
 • Dossierrecht voor nieuwe stagiairs : 150,00 EUR;
 • Jaarlijkse bijdrage voor de erkende rechtspersonen / vennootschappen : 185,00 EUR;
 • Eenmalig dossierrecht voor de erkenning als boekhoudvennootschap: 150,00 EUR ;
 • Premie voor collectieve polis Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid + bemiddeling voor externe leden : 308,00 EUR (zie extranet).
2014
 • Bijdrage 2014 - Beslissing van 25 oktober 2013 inzake de vaststelling van de ledenbijdrage voor 2014 en goedgekeurd door de voogdijminister op 7 november 2013: 380,00 EUR;
 • De supplementaire bijdrage voor de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in het kader van de witwaswetgeving bedraagt x EUR ;
 • Bij laattijdige betaling (na vervaldatum) wordt de bijdrage zowel voor natuurlijke als rechtspersonen verhoogd met 75,00 EUR;
 • Zie aanvullende informatie inzake bijdragen voor de nieuwe leden, na regularisatie van hun illegale uitoefening of stopzetting van de beroepsactiviteit gedurende het jaar.
 • De jaarlijkse bijdrage in de stagekosten voor de stagiairs : 88,00 EUR;
 • Dossierrecht voor nieuwe stagiairs : 150,00 EUR;
 • Jaarlijkse bijdrage voor de erkende rechtspersonen / vennootschappen : 180,00 EUR;
 • Eenmalig dossierrecht voor de erkenning als boekhoudvennootschap: 150,00 EUR ;
 • Premie voor collectieve polis Verzekering Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid : 231,00 EUR (zie extranet).

Laatst gewijzigd op 25/03/2020 14:27:37
Navigatie
 • TERUG