Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Samenstelling

De Nationale Raad bestaat uit negen Nederlandstalige en negen Franstalige werkende leden. Tevens zijn er een aantal Nederlandstalige en Franstalige plaatsvervangende leden. Allen werden verkozen voor vier jaar.

De verkiezingen hadden plaats op 26 maart 2019. De resultaten werden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 april 2019. De Nationale Raad trad in functie op 17 mei 2019.

Nederlandstalige werkende leden

 • SLEEUWAGEN, Veerle
 • VERMAUT Mirjam (Ondervoorzitter)
 • VAN WEEHAEGHE Yves
 • DELEU Patrick
 • VANNESTE John
 • VAN EYLEN Veerle
 • SMETS Miranda
 • VANHOUTTE Luc
 • SOENS Christian

Nederlandstalige plaatsvervangende leden

 • JANS Danny
 • SMETS Roland
 • SAEYS Marc
 • LAMBRECHTS Daniël
 • JANSENS Annelies

Franstalige werkende leden

 • DELRUE Frédéric (Voorzitter)
 • TERRANOVA Angelo
 • JADOT Chantal (Penningmeester)
 • VANROSSOMME Eric
 • VAN THOURNOUT Marc
 • HORGNIES Géraldine
 • NUTTIN Christine
 • RICHARD Laurent
 • CLAES Lawrence

Franstalige plaatsvervangende leden

 • LEPAGE Déborah
 • DAWANT Yves
 • LUCA Antonia
 • VAN CAMPENHOUT Jean-Luc
 • ARPIGNY Eric
 • SANNIA Pascal

Secretaris van de Raad

 • Geert LENAERTS, algemeen directeur van het BIBF

Plaatsvervangend secretaris van de Raad

 • Véronique SIRJACOBS, juriste bij het BIBF

Bemerking: werkende of plaatsvervangende leden die ontslag genomen hebben worden niet meer vermeld.


Laatst gewijzigd op 09/03/2020 16:04:50
Navigatie
 • TERUG