Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Wetten en besluiten

Gelet op het artikel 57 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen vallen ook de boekhouders en boekhouders-fiscalisten onder toepassing van deze wet.

Nieuwe wet

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten:

* Publicatie in Belgisch Staatsblad

* Eéntalige versie met inhoudstafel

Voorafgaand


Laatst gewijzigd op 21/11/2017 17:59:16