Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Organisatie van het Instituut

Besluit betreffende titel Downloaden
Praktisch bekwaamheids-
examen

Koninklijk besluit van 27 september 2015 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten

Koninklijk besluit van 27.09.2015
Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten.
- Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2005.
Koninklijk besluit van 10.08.2005
Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten.
- Belgisch Staatsblad van 12 februari 2003.
Koninklijk besluit van 20.01.2003
Boekhoud-
vennootschap
Koninklijk besluit 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkende boekhouder fiscalist in het kader van een rechtspersoon
- Belgisch Staatsblad van 16 maart 2005.

Bemerking: dit is een uitvoeringsbesluit van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, in het bijzonder art. 46, derde lid en art. 47.

Koninklijk besluit van 15.02.2005
Stagereglement

Koninklijk besluit van 10 april 2015 tot goedkeuring van het Stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten - Belgisch Staatsblad van 19.05.2015

Koninklijk besluit van 10.04.2015
Reglement van Plichtenleer Koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot goedkeuring van het Reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
- Belgisch Staatsblad van 14.08.2017
Koninklijk besluit van 18.07.2017
Huishoudelijk reglement Het Reglement werd reeds in 1994 goedgekeurd door de Nationale Raad.
Na herziening van het Reglement werd het voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen dat zijn advies uitbracht op 27 mei 2002 (art. 54, § 1. van de wet van 22 april 1999) .
Nadat de Nationale Raad van het BIBF de wijzigingingen aan het Huishoudelijk Reglement heeft goedgekeurd op 6 september 2002, heeft ook de voogdijminister van het BIBF, de heer Rik DAEMS, ingestemd op 8 november 2002.
Huishoudelijk reglement


Laatst gewijzigd op 26/06/2018 10:16:06