Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Wetgeving Beroepsreglementering

Wetgeving organisatie van het beroep

22 april 1999 Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen - Officieuze gecoördineerde tekst >>> * Offficieuze gecoördineerde tekst downloaden

Historiek wetgeving over de organisatie van het beroep van boekhouder (-fiscalist)

Datum van afkondiging

Titel

Downloaden
11 september 2017 Wet van 3 september 2017 tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (I) Belgisch Staatsblad van 11 september 2017 - pag. 83173
10 augustus 2017 Wet van 21 juli 2017 tot aanpassing van diverse wetgevingen aan de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd door de richtlijn 2013/55/EU Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2017 - pag. 78311
19 maart 2013 Wet van van 25 februari 2013 tot wijziging van de Wetten van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (I en II) - Interne boekhouders + incorporatie kaderwet Belgisch Staatsblad van 19 maart 2013 - pag. 16369
17 maart 2010 Wet van van 18 januari 2010 betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon Belgisch Staatsblad van 17 maart 2010 Ed. 1 - pag. 16672
7 december 2009 Koninklijk besluit van 19 november 2009 tot wijziging wat de erkenning van sommige beroepskwalificaties betreft, van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Belgisch Staatsblad van 7 december 2009 Ed. 2 - pag. 76112
3 november 2009 Koninklijk besluit van 23 oktober 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 augustus 2007 tot codificatie van de kaderwetten van de dienstverlenende intellectuele beroepen Belgisch Staatsblad van 3 november 2009 Ed. 1 - pag. 70890
3 augustus 2007 Koninklijk besluit tot codificatie van de kaderwetten, betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen.
Belgisch Staatsblad van 18 september 2007 Ed. 2 - pag. 49365
11 mei 2007 Wet tot wijziging van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen.
Bemerking : Wijzigingen inzake opdracht Nationale Raad en Kamers.
Belgisch Staatsblad van 29 juni 2007 Ed. 3 - pag. 35863

Officiële vertaling naar het Duits:
Belgisch Staatsblad van 24 juni 2008 Ed. 1 - pag. 32226

20 juli 2006 Wet houdende diverse bepalingen
- art 180. - Wijziging van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende beroepen.
Bemerking : Verduidelijkingen inzake de inkomsten van de instituten.
Belgisch Staatsblad van28 juli 2006 Ed. 2 - pag 36978
23 december 2005 Wet houdende diverse bepalingen
- art. 61 - wijziging van de Wet van 22 april 1999 betreffende boekhoudkundige en fiscale beroepen.
Bemerking : Wijziging van de strafbepalingen inzake illegale uitoefening of wederrechtelijk dragen van de titel - Rechtbank kan publicatie van vonnis bevelen op kosten van veroordeelde.
Belgisch Staatsblad van 30 december 2005 Ed. 2. pag. 57306 (uittreksel)
30 april 2004 Koninklijk besluit tot aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen belast zijn Belgisch Staatsblad van 2 juni 2004 (uittreksel)
25 februari 2003 Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
Bemerking: Het artikel 62 van de wet van 22 april 1999 bepaalt dat de koning de bepalingen van deze wet kan wijzigen evenals haar uitvoeringsbesluiten met het doel de omzetting in het interne (Belgisch) recht te verzekeren van de (Europese) richtlijnen betreffende de werderzijdse erkenning van diploma’s en van beroepsopleidingen.

Belgisch Staatsblad van 24 maart 2003 (uittreksel)
24 december 2002 Programmawet (II)- Titel V. Wijziging van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende beroepen - art.12.
- Belgisch Staatsblad van 31 december 2002.
Programmawet van 24 december 2002 -Art.12
4 mei 1999

Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten
- Belgisch Staatsblad 29 juni 1999.

KB van 4 mei 1999
22 april 1999 Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen
- Belgisch Staatsblad 11 mei 1999.

In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2002 verscheen het Koninklijk besluit van 26 mei 2002 tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling

Wet van 22 april 1999

Duitse vertaling

12 oktober 1998 Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel V van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (o.m. bepalingen voor rechtspersonen, die geen vennootschap zijn)
- Belgisch Staatsblad van 19 november 1998.
Koninklijk besluit van 19.10.1998
10 februari 1998 Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (wijziging kaderwet)
- Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1998.
Programmawet van 10 februari 1998
30 december 1992 Wet houdende sociale en diverse bepalingen (wijziging kaderwet) - Hoofdstuk VII - artikelen 128-131
- Belgisch Staatsblad 9 januari 1993 .
Wet 30 december 1992 - art 128 - 131
19 mei 1992 Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefning van het beroep van boekhouder
- Belgisch Staatsblad 2 juni 1992
Dit koninklijk besluit werd opgeheven bij wet van 22 april 1999
15 juli 1985 Wet tot wijziging van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen
- Belgisch Staatsblad 26 juli 1985
Wet van 15 juli 1985
1 maart 1976 Kaderwet tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen
- Belgisch Staatsblad van 27 maart 1976
Kaderwet van 1 maart 1976


Laatst gewijzigd op 28/05/2018 13:36:22