Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
RevalorisatiecoŽfficiŽnt Kadastraal Inkomen

Elk jaar wordt de revalorisatiecoŽfficiŽnt vastgelegd waarmee men de belastbare waarde van een onroerend goed kan berekenen. Deze omrekening is belangrijk voor bedrijfsleiders die een gebouw ter beschikking stellen van de vennootschap. Een deel van de onroerende inkomsten kunnen als beroepsinkomsten voor de bedrijfsleiders beschouwd worden.

Als de huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijden, worden ze geherkwalificeerd als bezoldigingen. Men bekomt het drempelbedrag als men het niet-geÔndexeerd KI van het verhuurde pand vermenigvuldigt met 5/3 en met de revalorisatiecoŽfficiŽnt.

Aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020

CoŽfficiŽnt: 4,60
KB 15 maart 2020 - Belgisch Staatsblad van 23 maart 2020 - p. 16628

Aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019

CoŽfficiŽnt: 4,57
KB 3 april 2019 - Belgisch Staatsblad van 19 april 2019 - p. 39504


Laatst gewijzigd op 25/03/2020 18:32:45