Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
RevalorisatiecoŽfficiŽnt Kadastraal Inkomen

Elk jaar wordt de revalorisatiecoŽfficiŽnt vastgelegd waarmee men de belastbare waarde van een onroerend goed kan berekenen. Deze omrekening is belangrijk voor bedrijfsleiders die een gebouw ter beschikking stellen van de vennootschap. Een deel van de onroerende inkomsten kunnen als beroepsinkomsten voor de bedrijfsleiders beschouwd worden.

Als de huurinkomsten een bepaald bedrag overschrijden, worden ze geherkwalificeerd als bezoldigingen. Men bekomt het drempelbedrag als men het niet-geÔndexeerd KI van het verhuurde pand vermenigvuldigt met 5/3 en met de revalorisatiecoŽfficiŽnt.

Aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019

CoŽfficiŽnt: 4,57
KB 3 april 2019 - Belgisch Staatsblad van 19 april 2019 - p. 39504

Aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018

CoŽfficiŽnt: 4,47
KB 24 juni 2018 - Belgisch Staatsblad van 3 juli 2018 - p. 53781


Laatst gewijzigd op 19/04/2019 15:48:26
Navigatie
  • TERUG