Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Controleorganen
De regeringscommissarisHet toezicht op de handelingen van de Nationale Raad wordt uitgeoefend door een regeringscommissaris, bijgestaan door een plaatsvervanger. Beiden worden op voordracht van de Minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, uit de ambtenaren van zijn departement, benoemd door de Koning.

De regeringscommissaris beschikt over een termijn van vijftien werkdagen om bij de Minister beroep in te stellen tegen de uitvoering van elke beslissing van de Nationale Raad, die

 • strijdig is met de wetten en verordeningen;
 • of die niet tot de opdracht behoort van de Nationale Raad;
 • die de solvabiliteit van het instituut in gevaar kan brengen;
 • of die strijdig is met de goedgekeurde begroting van het Instituut.

De regeringscommissarissen:

 • De regeringscommissaris is de heer Tom DALEMANS, attaché bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
 • De plaatsvervangend regeringscommissaris is de heer Philippe LENGLER, attaché bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
De commissarissen ter controle van de rekeningenDe Nationale Raad voegt bij het begrotingsontwerp dat hij aan de Minister toestuurt, een voorstel tot benoeming van twee commissarissen, een Nederlandstalige en een Franstalige, beiden leden van het Instituut.

Zij mogen geen lid zijn van de Nationale Raad of van de Kamers, noch mogen zij door enig orgaan van het Instituut met een opdracht worden belast.

De commissarissen worden benoemd voor een periode van twee jaar. Zij worden belast met het nazicht van de overeenstemming van de verrekening van de inkomsten en uitgaven met het goedgekeurde begrotingsontwerp.

Bij het driemaandelijks onderzoek van de rekeningen door de Nationale Raad aan de hand van het verslag van de penningmeester, leggen de commissarissen een verslag neer over hun onderzoek van de rekeningen.

De commissarissen :

 • de heer Patrick COCQUYT (Nederlandstalig)
 • Emmanuel DENIS (Franstalig)

  De bedrijfsrevisor

  Tijdens het eerste kwartaal van het jaar legt het Bureau de jaarrekening van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen werkjaar ter goedkeuring voor aan de Nationale Raad.

  De Nationale Raad wijst voor een termijn van twee jaar, die kan worden vernieuwd, een bedrijfsrevisor aan die belast is met de controle van de financiële toestand en van de jaarrekeningen.

  Hij stuurt jaarlijks een verslag van de controle aan de Nationale Raad en aan de minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft.

  De bedrijfsrevisor

 • De heer Stéphane LOVINFOSSE


 • Laatst gewijzigd op 13/05/2019 13:42:38
  Navigatie
  • TERUG