Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Voorwaarden Verkiesbaarheid

De leden van de Nationale Raad, De Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep zijn bij geheime stemming verkozen voor een periode van vier jaar door alle personen die op het tableau van de beoefenaars zijn ingeschreven door een Kamer behorend tot dezelfde taalgroep als zij, en die niet gestraft zijn met schorsing. De stagiair-boekhouders kunnen niet deelnemen aan de verkiezingen. De voorwaarden en regels werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 28 november 2018.

Verkiesbaarheidvoorwaarde

De leden van de Nationale Raad en de Kamers worden verkozen onder de kandidaten die sedert ten minste drie jaar voorafgaand aan de datum van de verkiezingen onafgebroken zijn ingeschreven op het tableau van de beoefenaars en die geen tuchtstraf hebben opgelopen, tenzij zij in ere hersteld werden .

De personen die hun belangrijkste vestigingsplaats hebben in het Duitse taalgebeid en door de verenigde Kamers op het tableau van de beoefenaars zijn ingeschreven, oefenen hun kiesrecht en hun verkiesbaarheidrecht uit, naar keuze in de Nederlandse of de Franse taalgroep.

Onverenigbaarheid

Er bestaat onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van de Nationale Raad en het mandaat van lid van de Uitvoerende Kamer of van de Kamer van Beroep.


Laatst gewijzigd op 09/01/2019 14:37:08
Navigatie
  • TERUG