Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Hoge Raad Economische Beroepen

De wet van 22 april 1999 heeft in artikel 54 een "Hoge Raad voor de economische beroepen" opgericht. Dit is een onafhankelijk orgaan en heeft tot taak het verstrekken van adviezen of aanbevelingen aan de regering, aan het Instituut van de accountants en de belastingsconsulenten (IAB) aan het Instituut der bedrijfsrevisoren (IBR) of aan het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF) en hierdoor er toe bijdragen dat bij de uitoefening van de opdrachten die de wet aan de bedrijfsrevisoren en accountants toevertrouwt en bij de verrichtingen van de accountant, de belastingconsulent, de bedrijfsrevisor, de erkende boekhouders en de boekhouder-fiscalist, het algemeen belang en de vereisten van het maatschappelijk verkeer in acht worden genomen.

Wet van 22 april 1999

De Hoge Raad moet ook worden geraadpleegd over elke beslissing met een algemene draagwijdte die door de Nationale Raad van het BIBF wordt genomen (zoals bv. inzake plichtenleer). De Hoge Raad organiseert permanent overleg met de drie Instituten en kan ook klacht neerleggen bij de tuchtcommissie van de Instituten t.a.v. een of meer accountants, bedrijfsrevisoren, belastingsconsulenten, erkende boekhouders of boekhouders-fiscalisten

De Hoge Raad bestaat uit zeven leden benoemd door de Koning voor een termijn van zes jaar. Vier onder hen, van wie één de kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigt, worden voorgedragen door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en drie voorgedragen door de Minister van Economische Zaken, de Minister van Financiën en de Minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft.

Voor meer informatie: www.cspe-hreb.be


Laatst gewijzigd op 21/01/2013 18:15:42
Navigatie
  • TERUG