Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Laureaten

Lijst van laureaten voorgaande jaren downloaden

Academiejaar 2017 - 2018 | Prijsuitreiking 14 mei 2019

Bachelor

Laureaat: Dieter KEULERS
Onderwerp: Vergelijking tussen de fiscale druk in de éénmanszaak en de vennootschap
Onderwijsinstelling: UC Leuven Limburg
Promotor: Rudi VANDEWALMaster

Laureaat: Mathieu DE WAELE
Onderwerp: De determinanten van een vrijwillige audit bij Belgische verenigingen zonder winstoogmerk
Onderwijsinstelling: Vrije Universiteit Brussel
Promotor: Stefanie CEUSTERMANS

Jury:
 • Jan Verhoeye,
  Voorzitter van de CBN en professor aan de Hogeschool Gent, voorzitter van de jury
 • Pierre P. Berger,
  Ere-Bedrijfsrevisor en Past-Voorzitter van het IBR
 • Jan De Meyer,
  hoofdredacteur van de Belastinggids

Academiejaar 2016 - 2017 | Prijsuitreiking 12 juni 2018

Bachelor

Laureaat: Raf MATTHYS
Onderwijsinstelling: Thomas More Mechelen
Onderwerp: De wijziging van artikel 15 (W. Venn.) – De fiscale en boekhoudkundige impact
Promotor: Christine ONKELINXMaster

Laureaat: Kim JANS
Onderwerp: Verkrijging van actiefbestanddelen om niet: boekhoudrechtelijke en fiscale analyse
Onderwijsinstelling: Universiteit Antwerpen
Promotor: Anne VAN DE VIJVER

Jury:
 • Jan Verhoeye,
  Voorzitter van de CBN en professor aan de Hogeschool Gent, voorzitter van de jury
 • Pierre Berger,
  Ere-Bedrijfsrevisor en Past- Voorzitter van het IBR
 • Jan De Meyer,
  hoofdredacteur van de belasting-en beleggingsgids

Academiejaar 2015 - 2016 | Prijsuitreiking 8 juni 2017
Economisch hoger onderwijs van het lange type

Eerste prijs: Natacha CHENOT & Els MATTHYS
Onderwerp eindwerk: Artikel 918 B.W. : mogelijkheden en gevaren
Onderwijsinstelling : Universiteit Gent
Promotor: Bertel DE GROOTE en Sarah VAN BREE

Tweede prijs: Eline VERMEERSCH
Onderwerp eindwerk: Kosten bij de strengere regelgeving inzake transfer pricing
Onderwijsinstelling : KU Leuven
Promotor: Martine COOLS

Derde prijs: Pieter DE CORTE
Onderwerp eindwerk: Investeren in hybride wagens: economische en fiscale analyse
Onderwijsinstelling : Universiteit Gent
Promotor: Patricia EVERAERT

Jury:

 • Jan Verhoeye,
  Voorzitter van de CBN en professor aan de Hogeschool Gent (voorzitter van de jury)
 • Pierre P. Berger,
  Erebedrijfsrevisor en past-voorzitter van het IBR
 • Jan De Meyer,
  Head of Tax Management van Ergo en hoofdredacteur van de Belasting- en Beleggingsgids
Academiejaar 2014 - 2015 | Prijsuitreiking 7 juni 2016
Economisch hoger onderwijs van het korte type

Eerste prijs: Rita SEPPELFRICKE
Onderwerp eindwerk: Vrije mobiliteit in Europa – Verhuizen van Duitsland naar België : fiscaal gestraft?
Onderwijsinstelling : Howest
Promotor: Marie Jeanne PLATTEEUW

Tweede prijs: Jochen VERVOORT
Onderwerp eindwerk: De woonfiscaliteit
Onderwijsinstelling : Thomas More Kempen
Promotor: Geert VAN EYNDE

Derde prijs: Julie PACKET
Onderwerp eindwerk: De liquidatiebonus: uw appeltje voor de dorst fiscaal voordelig opnemen
Onderwijsinstelling : Howest
Promotor: Marie Jeanne PLATTEEUW

Jury:
Voorzitter: Jan Verhoeye, voorzitter van de CBN en professor aan de Hogeschool Gent
Leden:
- Pierre P. Berger, Erebedrijfsrevisor en past-voorzitter van het IBR;
- Jan De Meyer, adjunct-directeur Ergo en hoofdredacteur van de belasting- en beleggingsgids.

Academiejaar 2013 - 2014 | Prijsuitreiking 12 mei 2015
Economisch hoger onderwijs van het lange type
Eerste prijs: Thomas GOEMAERE en Robin DE CLERCQ,
Onderwerp eindwerk: Het vertrouwensbeginsel en het legaliteitsbeginsel in fiscaal recht
Onderwijsinstelling : Universiteit Gent
Promotor: Prof. A. DOOLAEGE

Tweede prijs: Wout VERHAEREN
Onderwerp eindwerk: Materialiteit – een moeilijk te definiëren begrip
Onderwijsinstelling : VUB
Promotor: Prof. Dr. Diane BREESCH

Derde prijs: Jeroen DE ROO
Onderwerp eindwerk: Wetsonduiking of fraus legis in het Belgisch recht
Onderwijsinstelling : Universiteit Gent
Promotor: Sarah VAN BREE

Jury:
Voorzitter: Jan Verhoeye, voorzitter van de CBN en professor aan de Hogeschool Gent
Leden:

 • Pierre P. Berger, Erebedrijfsrevisor en past-voorzitter van het IBR;
 • Jan De Meyer, adjunct-directeur Ergo en hoofdredacteur van de belasting- en beleggingsgids;
 • Patrick Deleu, raadslid BIBF;
 • Daniel Lambrechts, raadslid BIBF.
Academiejaar 2012 - 2013 | Prijsuitreiking 12 juni 2014
Economisch hoger onderwijs van het korte type

Eerste prijs: Sven COLLIN
Onderwerp eindwerk: De notionele intrestaftrek, een (r)evolutie in de tijd
Onderwijsinstelling / Promotor: KHLEUVEN / Lieve JANSSENS

Tweede prijs: Liesbet CUYVERS
Onderwerp eindwerk: De btw-eenheid
Onderwijsinstelling / Promotor: Thomas More Kempen / Dirk LEHAEN

Derde prijs: Liesbet CLOET-OSSELAER
Onderwerp eindwerk: Werken met een doktersvennootschap
Onderwijsinstelling / Promotor: HoGent / Lindsay DE BLOCK

Jury:
Voorzitter: Jan Verhoeye, voorzitter van de CBN en professor aan de Hogeschool Gent
Leden:

 • Pierre P. Berger, Erebedrijfsrevisor en past-voorzitter van het IBR;
 • Jan De Meyer, adjunct-directeur Ergo en hoofdredacteur van de belasting-en beleggingsgids;
 • Patrick Deleu, raadslid BIBF;
 • Beatrijs Hautekeete, raadslid BIBF;
 • Daniel Lambrechts, raadslid BIBF.
Academiejaar 2011 - 2012 | Prijsuitreiking 13 juni 2013
Universitair en economisch hoger onderwijs van het lange type

Eerste prijs: Jasper BOSSUYT
Onderwerp eindwerk: Kunstenaars in de directe belastingen – De Wet van 16 juli 2008 getoetst aan het fiscaal gelijkheidsbeginsel - Klik hier om een samenvatting te downloaden
Onderwijsinstelling / Promotor: K.U. Leuven / Luc DE BROE

Tweede prijs: Sharon AESAERT
Onderwerp eindwerk: Fusie door overname : een vennootschapsrechterlijke, boekhoudkundige en fiscale analyse
Onderwijsinstelling / Promotor : Hogeschool Gent / Els DE WIELEMAKER

Derde prijs: Lorenz DIELTJENS
Onderwerp eindwerk: Overdracht van secundaire belastingkenmerken (verliezen, excess DBI, excess NID) in kader van fusies
Onderwijsinstelling / Promotor : K.U. Leuven / Luc DE BROE

Jury:
Voorzitter: Jan Verhoeye, voorzitter van de CBN en professor aan de Hogeschool Gent
Leden:

 • Pierre P. Berger, bedrijfsrevisor en past-voorzitter van het IBR
 • Jan De Meyer, adjunct-directeur Ergo en hoofdredacteur van de belasting-en
 • beleggingsgids.
 • Patrick Deleu, raadslid BIBF
 • Beatrijs Hautekeete, raadslid BIBF
 • Carine Hemeleers, plaatsvervangend raadslid BIBF
 • Daniel Lambrechts, raadslid BIBF
 • Christian Soens, raadslid BIBF
 • Luc Vanhoutte, raadslid BIBF
 • Mirjam Vermaut, raadslid BIBF
Academiejaar 2010 - 2011 | Prijsuitreiking 7 juni 2012
Economisch hoger onderwijs van het korte type

Eerste prijs: Bert STRIJCKERS
Onderwerp eindwerk: De DBI-aftrek na het Cobelfret-arrest
Onderwijsinstelling / Promotor: KHLim, Campus Diepenbeek / Anne PETERS

Tweede prijs: Evi SCHOONAERT
Onderwerp eindwerk: De tijdelijke handelsvennootschap
Onderwijsinstelling / Promotor : Hogeschool Gent, Campus Mercator / Romain BLEYAERT

Derde prijs: Karen NEUCKENS
Onderwerp eindwerk: Procedure tijdens en na de belastingcontrole vennootschappen
Onderwijsinstelling / Promotor : CVO Crescendo, Bob YSEBOODT

Jury
Voorzitter: Jan VERHOEYE, Voorzitter van de CBN en Professor aan de Hogeschool Gent
Leden:

 • Pierre BERGER, Past Voorzitter IBR
 • Kris BARREZEELE, Journalist “ De bestuurder”’
 • Patrick DELEU, Raadslid BIBF
 • Luc VANHOUTTE, Raadslid BIBF
 • Daniel LAMBRECHTS, Raadslid BIBF
 • Geert CLAES, Plaatsvervangend raadslid BIBF
 • Vincent BOSSAERT, Plaatsvervangend raadslid BIBF
 • Alexander TEMMERMAN, Plaatsvervangend raadslid BIBF
 • Carine HEMELEERS, Plaatsvervangend raadslid BIBF
 • Jan DE MEYER, Hoofdredacteur Belastings- en Beleggingsgids
Academiejaar 2009 - 2010 | Prijsuitreiking 12 mei 2011
Universitair en Economisch Hoger Onderwijs van het Lange Type

Eerste prijs: Jan DE MUYLDER
Onderwerp eindwerk:
Onderwijsinstelling / Promotor: VUB - Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Solvay Business School / Prof. Dr. Diane BREESCH

Tweede prijs: Jan WOUTERS
Onderwerp eindwerk: De verantwoording van de inkoop van eigen aandelen in de jaarverslagen van Belgische ondernemingen
Onderwijsinstelling / Promotor: Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek / De heer Roger MERCKEN

Derde prijs: Ive PAREYNS
Onderwerp eindwerk: De liquidatie van vennootschappen. Fiscaal doorgelicht.
Onderwijsinstelling / Promotor: K.U.L. - Faculteit Rechtsgeleerdheid / De heer Axel HAELTERMAN

Jury
Voorzitter:
Jan VERHOEYE, Voorzitter Commissie Boekhoudkundige Normen en Professor Hogeschool Gent
Leden:

 • Pierre BERGER, Bedrijfsrevisor en Past-Voorzitter IBR
 • Kris BARREZEELE, Financieel journalist bij ’De Bestuurder’
 • Geert CLAES, lid Nationale Raad BIBF
 • Kurt WINKELMANS, lid Nationale Raad BIBF
Academiejaar 2008 - 2009 | Prijsuitreiking 10 juni 2010
Economisch Hoger Onderwijs van het Korte Type

Eerste prijs: Wendy VAN BAELEN
Onderwerp eindwerk: Vrij gesubsidieerd onderwijs: het wettelijk kader en de boekhouding.
Onderwijsinstelling / Promotor: C.V.O. Turnhout / Mevrouw Monique KELLENS

Tweede prijs: Annelies DE COUX en Sylvie CROES
Onderwerp eindwerk: Tax Shelter audiovisuele werken
Onderwijsinstelling / Promotor: Katholieke hogeschool Mechelen / Mevrouw Kris VERSTYNEN

Tweede prijs (ex aequo): Grey CAUWELIER
Onderwerp eindwerk: De tweede pensioenpijler en de 80% regel
Onderwijsinstelling / Promotor: Hogeschool Gent / De heer Bart VAN DER STRAETEN

Jury
Voorzitter:
Jan VERHOEYE, Voorzitter Commissie Boekhoudkundige Normen en Professor Hogeschool Gent
Leden:

 • Pierre BERGER, Bedrijfsrevisor en Past-Voorzitter IBR
 • Kris BARREZEELE, Financieel journalist bij ’De Bestuurder’
 • Geert CLAES, lid Nationale Raad BIBF
 • Kurt WINKELMANS, lid Nationale Raad BIBF
 • Geert CLAES, lid Nationale Raad BIBF
Academiejaar 2007 - 2008 | Prijsuitreiking 4 juni 2009
Universitair en Economisch Hoger Onderwijs van het Lange Type

Eerste prijs: Daisy HIEL
Onderwerp eindwerk: Is de eenheid van de Belgische jaarrekening nog langer houdbaar ?
Onderwijsinstelling / Promotor: V.U.B. Fac. Ec., Soc. en Pol. Wetenschappen en Solvay Business School /
Prof. Dr. Diane BREESCH

Tweede prijs: Denis VAN BORTEL
Onderwerp eindwerk: Het classificatievraagstuk. Buitenlandse transparante entiteiten in het Belgische belastingrecht
Onderwijsinstelling / Promotor: K.U.L. Faculteit Rechtsgeleerdheid / De Heer Philippe HINNEKENS

Derde prijs: Marie BAERT
Onderwerp eindwerk: De relatie tussen wijzigingen in voorzieningen en winstmanagement voor en na de invoering van IFRS : een onderzoek
Onderwijsinstelling / Promotor: K.U.L. Fac. Economie en Bedrijfswetenschappen / Prof. Dr. Annelies RENDERS

Jury
Voorzitter:
Jan VERHOEYE, Voorzitter Commissie Boekhoudkundige Normen en Professor Hogeschool Gent
Leden:

 • Pierre BERGER, Bedrijfsrevisor en Voorzitter IBR
 • Kris BARREZEELE, Financieel journalist bij ’De Bestuurder’
 • Geert CLAES, lid Nationale Raad BIBF
 • Kurt WINKELMANS, lid Nationale Raad BIBF
Academiejaar 2006 - 2007 | Prijsuitreiking 6 juni 2008
Economisch Hoger Onderwijs van het Korte Type

Eerste prijs: Jean-Michel WILLEMS
Onderwerp eindwerk: Mijn eigendom, mijn bedrijf, het vruchtgebruik aan mijn vennootschap verkopen : een interessante optie
Onderwijsinstelling / Promotor: C.V.O. Aalst / Prof. Urbain DEBEYS

Tweede prijs (ex aequo): Jorim SWENNE
Onderwerp eindwerk: Het fiscaal onderwerp: "Enige eigen woning"
Onderwijsinstelling / Promotor: Hogeschool Gent / Prof. Danielle DUYM

Tweede prijs (ex aequo): Steven DECORTE
Onderwerp eindwerk: Voorzieningen, waarheidsgetrouwe boekhouding of fiscaal cadeautje?
Onderwijsinstelling / Promotor: Hogeschool Gent / Prof. Romain BLEYAERT

Jury
Voorzitter:
Jan VERHOEYE, Vennoot Ernst & Young, Accountant-Belastingconsulent, Docent Hogeschool Gent, Lid van de CBN
Leden:

 • Pierre BERGER, Bedrijfsrevisor en Voorzitter IBR
 • Kris BARREZEELE, Financieel journalist bij Financial Media
 • Geert CLAES, lid Nationale Raad BIBF
 • Kurt WINKELMANS, lid Nationale Raad BIBF
 • Etienne VERBRAEKEN, lid Nationale Raad BIBF
 • Andy DE LAET, lid Nationale Raad BIBF
Academiejaar 2005-2006 | Prijsuitreiking 11 mei 2007
Universitair en Economisch Hoger Onderwijs van het Lange Type
Eerste prijs: Katrien WYNENDAELE
Onderwerp eindwerk: Boekhoudkundige verwerking van bedrijfscombinaties voor Belgische beursgenoteerde ondernemingen - Goodwill en de Goodwill Impairment Test
Onderwijsinstelling / Promotor:
UGent. - Fac. Economie en Bedrijfskunde / Prof I. DE BEELDE

Tweede prijs: Ivo VERMAETE
Onderwerp eindwerk: Het stelsel van de Definitief Belaste Inkomsten
Onderwijsinstelling / Promotor: HOGent - Dep. Handelswetenschappen en Bestuurskunde
Prof Jan VERHOEYE

Johan DE CLERCK
Onderwerp eindwerk: Een theoretische beschouwing van het begrip big bath accounting en een onderzoek naar de aanwezigheid van big bath accounting bij honderd Belgische beursgenoteerde ondernemingen
Onderwijsinstelling / Promotor: VUB - Fac. van de Econ., Soc. en Pol. Wetenschappen en Solvay Business School / Prof Joël BRANDSON

Derde prijs (ex aequo): Liesbet DE CONINCK
Onderwerp eindwerk: De afhankelijke vertegenwoordiger in het kader van art. 5, §5 OECD-Modelverdrag : begrip en toerekening van winsten
Onderwijsinstelling / Promotor: VUB - Fac. Recht en Criminologie / Prof B. PEETERS

Jury
Voorzitter:
Jean Pierre MAES, Voorzitter Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Leden:

 • Pierre BERGER, Voorzitter IBR
 • Prof. Ann GAEREMYNCK, Professor KU Leuven, departement TEW
 • Patrick DELEU, Erkend boekhouder-fiscalist, lid Nationale Raad BIBF
 • Pascal MEYERS, Erkend boekhouder-fiscalist, lid Nationale Raad BIBF
 • Xavier SCHRAEPEN, Erkend boekhouder-fiscalist, lid Nationale Raad BIBF
 • John VANNESTE, Erkend boekhouder-fiscalist, lid Nationale Raad BIBF

Laatst gewijzigd op 17/05/2019 14:14:10
Navigatie
 • TERUG