Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Reglement

Met de "B.I.B.F.-prijs" wenst het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten het wetenschappelijk onderzoek in verband met de boekhouding en fiscaliteit onder de jongeren aan te moedigen. De uitreiking van deze prijzen startte met het academiejaar 1997-1998 en worden jaarlijks toegekend. De eerste prijzen werden uitgereikt in 1999.

Prijs voor de student

Jaarlijks worden eindverhandelingen bekroond geschreven door studenten van het Economisch Hoger Onderwijs van het korte type met volledig leerplan of sociale promotie samengesteld werden en verhandelingen van studenten van het Universitair of Economisch Hoger Onderwijs van het lange type.

Uiteraard komen slechts die eindverhandelingen in aanmerking waarbij de te behalen diploma’s toegang verlenen tot het beroep van "erkend boekhouder" of "erkend boekhouder-fiscalist". Anderzijds moeten de eindverhandelingen op een originele en wetenschappelijke manier een bijdrage leveren in het domein van de boekhouding en de fiscaliteit.

Alleen eindverhandelingen komen in aanmerking, die nog niet eerder werden uitgegeven of ingediend in het kader van enige andere prijs. Doctoraatsthesissen of verhandelingen tot het bekomen van een bijkomende gespecialiseerde opleiding komen niet in aanmerking.

De organisatie

De geselecteerde eindverhandelingen worden aan het B.I.B.F. voorgelegd in drie exemplaren door de onderwijsinstelling waar de student zijn/haar studies zal beëindigen of beëindigd heeft.

Elke verhandeling dient o.m. vergezeld te zijn van een beschrijving van het behandelde onderwerp en van de structuur van het werk (zie verder volledig reglement).

De eindverhandelingen ingediend voor het bekomen van een Nederlandstalige prijs, alsook hun bijlagen, moeten in het Nederlands geschreven zijn, deze voor de Franstalige prijs in het Frans.

Het volledige reglement kan hier gedownload worden

Toekenning van de prijzen

De jury is samengesteld uit professoren, vertegenwoordigers van de economische, financiële en administratieve wereld en personen die vertrouwd zijn met de boekhoudkundige en fiscale praktijk. De Jury heeft ook het recht prijzen niet toe te kennen.

Elk jaar worden in principe vier eindverhandelingen bekroond, twee Nederlandstalige en twee Franstalige.

Per taal en per onderwijstype bedraagt de BIBF prijs 1.250 EUR.


Laatst gewijzigd op 18/06/2018 16:10:29
Navigatie
  • TERUG