Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Ontslag documenten
Indien u het beroep uitoefende als natuurlijke persoon:

 • Een origineel attest van uitschrijving als boekhouder bij het sociale verzekeringsfonds voor zelfstandigen waar u ingeschreven was;
 • Een origineel attest van doorhaling van uw B.T.W.-nummer als boekhouder;
 • Een eensluidend verklaarde kopie van uitschrijving als boekhouder uit het handelsregister, indien u daar ingeschreven was;
 • Een volledig ingevulde en ondertekende verklaring op eer van stopzetting van de activiteiten als zelfstandig boekhouder (als bijlage);
 • Uw stageverslag;
 • Een kopie van de correspondentie tussen u en uw stagemeester teneinde de beëindiging van die overeenkomst aan te tonen;

OF

 • een document waaruit blijkt dat uw stagemeester op de hoogte is van de wijzigingen in uw statuut.
Indien u het beroep uitoefende als mandataris van een boekhoudvennootschap:- Wanneer uw vennootschap elke activiteit heeft stopgezet:

 • Een origineel attest van uitschrijving bij het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen;
 • Een origineel attest van schrapping van de activiteitencode door de BTW-administratie;
 • Een éénsluidend verklaard afschrift van de schrapping van de inschrijving in de kruispuntbank/rechtspersonenregister.

- Wanneer uw vennootschap voort bestaat doch geen boekhoudkundige activiteiten meer verricht voor derden :

 • Een origineel attest van schrapping van de B.T.W – activiteitencode voor boekhoudwerkzaamheden;
 • Een éénsluidend verklaarde kopie van uitschrijving als boekhoudkantoor in de kruispuntbank/rechtspersonenregister.

- Wanneer u niet langer mandataris bent van de boekhoudvennootschap:

 • Een kopie uit het Belgisch Staatsblad waarin uw ontslag als mandataris van de boekhoudvennootschap wordt gepubliceerd;
 • Het bewijs dat de resterende mandatarissen gemachtigd zijn het beroep van zelfstandig boekhouder te voeren.

Laatst gewijzigd op 18/03/2013 19:07:50