Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Boekhoudvennootschap

Officiële Duitse vertaling van het KB

Het koninklijk besluit van 15 februari 2005 (BS 16.03.2005) bepaalt de voorwaarden aan de welke een rechtspersoon moet voldoen om erkend te kunnen worden. Hierover kan een nota van het BIBF gedownload worden. De meest voorkomende vragen worden hierin beantwoord.

Het is noodzakelijk dat de boekhouders en boekhouders-fiscalisten de statuten van hun bestaande of nieuw op te richten vennootschap in overeenstemming brengen met het Reglement van Plichtenleer en dit nieuw koninklijk besluit.

Het koninklijk besluit van 15.02.05 bepaalt dat de rechtspersonen van boekhouders (-fiscalisten), opgericht voor 26 maart 2005, hun erkenning moeten aanvragen voor 26 september 2006 om verder als boekhoudvennootschap te kunnen functioneren.

De rechtspersonen die deze erkenning niet tijdig hebben aangevraagd, zijn niet langer gemachtigd boekhoudactiviteiten voor rekening van derden uit te oefenen en stellen zich bloot aan een strafrechtelijke vervolging wegens onwettige beroepsuitoefening.

  • Aanvraag tot toelating (enkel benodigd voor middelenvennootschappen)

  • Aanvraag tot inschrijving van een rechtspersoon

  • Laatst gewijzigd op 04/12/2018 13:36:16