Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Tweede stagemeester

De stagiair die van mening is dat de stage niet kan volbracht worden onder toezicht van één stagemeester kan een gemotiveerd verzoek indienen om een tweede stagemeester te laten aanstellen.

Een model van een stageovereenkomst kan u hier downloaden.

De drie originele exemplaren van de stageovereenkomst dienen volledig ingevuld en ondertekend door de stagiair en de tweede stagemeester, overgemaakt te worden aan het Instituut. Gelieve na te kijken welke documenten de kandidaat-stagemeester dient over te maken. De stagedienst zal verifiëren of de kandidaat-stagemeester voldoet aan de voorwaarden om als stagemeester te kunnen optreden (voorwaarden vastgelegd door artikel 19 en 20 Stagereglement – KB 10 april 2015 - zie website : http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=1677 ).

De nieuwe stageovereenkomsten worden ter goedkeuring overgemaakt aan de Uitvoerende Kamer. Eén exemplaar van de stageovereenkomst wordt overgemaakt aan de stagiair en één aan de stagemeester. Het derde exemplaar wordt bij het dossier van de stagiair gevoegd.

Elke stagemeester houdt toezicht op het gedeelte van de prestaties van de stagiair dat hem aanbelangt.Laatst gewijzigd op 18/09/2017 11:58:05