Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Eerste stappen
1. Wanneer het inschrijvingsdossier door de Uitvoerende Kamer is goedgekeurd, wordt de stagiair per gewone post op de hoogte gebracht van de inschrijving op de lijst van de stagiairs.

De stagiair ontvangt samen met de beslissing:

  • Een exemplaar van de stageovereenkomst;
  • Een badge die de stagiair dient voor te leggen tijdens elk verplicht seminarie voor stagiairs.

Alle informatie waarover de stagiair dient te beschikken voor een goed verloop van de stageperiode vindt u op het extranet van deze website.

De stagiair ontvangt per e-mail de code die toegang verleent tot het extranet van deze website. Via het extranet dient de stagiair het overzicht van de gevolgde permanente vorming in te vullen.

Indien de stagiair de collectieve polis ‘burgerlijke beroepsaansprakelijkheid’ van het Instituut heeft onderschreven wordt de factuur voor de betaling van de verzekeringspremie verzonden na de inschrijving op de lijst van de stagiairs.

2. Ik ben stagiair BIBF. Hoe mag/moet ik mezelf nu kenbaar maken ?

Het dragen van de titel van stagiair BIBF is onderworpen aan deontologische verplichtingen. U kan ze terugvinden via deze link.


Laatst gewijzigd op 16/06/2016 12:08:37
Navigatie
  • TERUG