Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders
en Fiscalisten
Wet van 22 april 1999
 
Stagekosten
Eenmalige bijdrage

De Nationale Raad heeft tijdens haar zitting van 17 november 2017 het bedrag van de eenmalige bijdrage voor 2018 vastgesteld op 150,00 . Dit bedrag dient op de rekening van het Instituut gestort te worden op het ogenblik dat het inschrijvingsdossier wordt overgemaakt aan het BIBF.

Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage voor de kosten van de stage is door de Nationale Raad voor 2018 vastgesteld op 160,00 €. Deze bijdrage zal pro rata geïnd worden (het jaar van de inschrijving op de lijst van de stagiairs wordt in kwartalen verdeeld).

Voor een volledig overzicht van de verschillende bijdragen : klik hier


Laatst gewijzigd op 22/02/2018 14:52:25